Hóc Môn quá tải hồ sơ nhà, đất

Đó là tài liệu được bà Trần Huỳnh Châu, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai huyện Hóc Môn cho biết ở buổi làm việc có lãnh đạo Sở TNMT TPHCM vào chiều ngày 19-7.

Theo đây, giai đoạn này huyện có 10 kho lưu trữ tạm (trong đây 3 kho ở UBND huyện Hóc Môn, 7 kho ở trụ sở của đơn vị). Tuy nhiên giai đoạn này kho lưu trữ của đơn vị không còn chỗ trống để lưu trữ hồ sơ đăng ký đất đai và những năm thứ hai. Ngoài ra cơ sở làm việc, hệ thống máy tính cũng xuống cấp, quá tải…

Trong 6 tháng đầu năm 2018 tổng số hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục ở chi nhánh 13.382 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết xong 10.440 hồ sơ, hồ sơ đúng hẹn 9.505 hồ sơ, đạt mật độ 91%.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TNMT cho biết, toàn TP từ đầu năm đến nay toàn TP giải quyết cho hơn 341.000 hồ sơ đăng ký đất đai, Hóc Môn là 1 địa phương đang thành phố hóa nên lượng hồ sơ nhiều trong khi đây cơ sở vật chất chưa cung cấp được nhu cầu; sắp tới Hóc Môn là địa phương có nhiều tổng diện tích đất lúa được chuyển mục đích cho việc thi công khu thành phố đại học…

Chính vì vậy về phía Sở sẽ tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, trang thiết bị để cung cấp đề nghị thực tiễn, đẩy mạnh cải nhữngh thủ tục hành chính để giải quyết nhanh hồ sơ. Về phía huyện, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cam đoan trước mắt sẽ tạo điều kiện cho Chi nhánh có chỗ làm việc tốt hơn cũng như cung cấp công tác lưu trữ trong thời gian tới.

Canhoorchidpark.org – Theo SGĐT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm