Hơn 455 triệu USD vốn ngoại đổ vào bất động sản

Bất động sản xếp địa điểm thứ 2 trong 1 vài danh sách 1 vài ngành nghề lôi kéo vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 4 tháng đầu năm, có trên 455 triệu USD (khoảng 10.300 tỉ đồng) đổ vào thông qua hình thức đăng ký mới và bổ sung vốn.

Vốn ngoại tiếp tục đổ mạnh vào 1 vài dự án nhà đất trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: NLĐ

Đây là số liệu được Tổng cục Thống kê ra mắt trong tình hình kinh tế – xã hội 4 tháng đầu năm.

Theo đây, tổng vốn FDI từ đầu năm đến giữa tháng 4-2018 cấp mới và tăng thêm đạt hơn 5,79 tỉ USD, giảm 37,3% so có cộng kỳ năm trước. Số dự án được cấp phép mới là 883, tăng 20,3% nhưng giảm về số lượng vốn đăng ký 27,2% khi đạt hơn 3,55 tỉ USD. Đồng thời, có 303 lượt dự án đã cấp phép từ 1 vài năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư mới, có số vốn tăng thêm hơn 2,2 tỉ USD.

Trong 4 tháng đầu năm, số lượng nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của công ty có giá trị vốn góp cũng đạt 1,56 tỉ USD và lượng nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ trị giá 703 triệu USD. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai phân khúc có lượng vốn ngoại rót nhiều nhất vào Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Đáng lưu ý, làm việc kinh doanh nhà đất là ngành đứng thứ 2 trong danh sách lôi kéo vốn FDI, sau ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Số vốn đăng ký của 1 vài dự án mới được cấp phép là 455 triệu USD (tương đương 10.300 tỉ đồng), chiếm 12,8% tổng lượng vốn FDI vào Việt Nam. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của 1 vài dự án đã cấp phép từ 1 vài năm trước, tổng lượng vốn ngoại rót vào kênh nhà đất đạt 564 triệu USD.

Tại TP HCM, theo số liệu của Cục thống kê TP, trong 4 tháng đầu năm tổng lượng vốn đầu tư FDI cấp mới và tăng thêm đạt 500,6 triệu USD, tăng 33,2% so có cộng kỳ năm trước. Riêng trong lĩnh vực nhà đất, có 10 dự án đầu tư đăng ký mới và tăng vốn có tổng lượng vốn đạt 68,7 triệu USD.

Thị trường nhà đất khởi sắc thời gian qua đã lôi kéo 1 lượng vốn ngoại lớn đổ vào, thông qua 1 vài dự án hợp tác đầu tư, góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Lúc này, dòng vốn FDI tiếp tục là nguồn lực quan trọng đầu tư vào phân khúc, giúp 1 vài công ty có thêm vốn cho các dự án trong bối cảnh tín dụng ngân hàng đang được “hãm phanh” vào nhà đất.


Canhoorchidpark.org – Theo NLĐ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm