Hơn 70.000 sổ đỏ ở Thái Bình “ế” vì dân… không chịu nhận

Dù cơ quan tính năng đã mời, gọi, thuyết phục rồi vận động người dân đến để lấy sổ đỏ, nhưng suốt mấy năm nay, hơn 70.000 hộ dân ở Thái Bình vẫn không chịu đến lấy sổ đỏ vì đủ nguồn gốc khác nhau…

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình, tính đến giữa tháng 3/2018, Sở này đang “ế” tới 71.252 sổ đỏ.

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thái Bình, tính đến giữa tháng 3/2018, Sở này đang “ế” tới 71.252 sổ đỏ đã ký nhưng chưa trao được cho người sử dụng đất, chiếm dao động 5% tổng số sổ đỏ cấp cho các hộ trong toàn tỉnh Thái Bình.

Trong số 71.252 sổ đỏ bị “ế” trên có 50.643 sổ cấp trong GĐ sau năm 1999, đã được đo đạc chính xác nhưng người dân không đến nhận.

Còn 20.609 sổ đỏ cấp trong GĐ 1995 – 1999, giai đoạn này không còn hiệu lực, vì GĐ này cấp theo cách 1 giấy cấp cho nhiều thửa, bao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp, số liệu đối chiếu giai đoạn này chênh lệch, không chính xác do dồn điền đổi thửa và đo đạc, lập bản đồ địa chính đã làm cách tân số liệu.

Ông Đoàn Văn Nho, Giám đốc Trung tâm Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở TN-MT tỉnh Thái Bình cho biết, giai đoạn này cơ quan này đang trực tiếp quản lý hơn 70.000 sổ đỏ mà dân chưa đến nhận.

Hơn 70.000 sổ đỏ này nằm rải rác khắp địa bàn tỉnh Thái Bình, nơi nhiều nhất là huyện Kiến Xương, có 21.936 sổ, ít nhất là huyện Vũ Thư có 1.631 sổ.

Để hiểu rõ hơn về nguồn gốc vì lý do gì người dân lại thờ ơ có việc đi nhận sổ đỏ, nhờ cơ quan Nhà nước “giữ hộ”, dù đó được xem là tài sản có giá trị lớn, đa phần người dân đều trả lời do chưa cần đến sổ đỏ nên chưa muốn lấy. Họ cho rằng đất họ đang ở là do tổ tiên để lại, không có tranh chấp, không giao dịch, giao dịch nên không cần cầm sổ đỏ.

Còn theo ông Đặng Văn Nhu, Giám đốc Trung tâm Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Kiến Xương, nguồn gốc mà các hộ dân chưa đến lấy sổ có rất nhiều, nhưng chủ yếu là vì phải nộp nghĩa vụ tài chính khi làm thủ tục cấp sổ.

Phía Sở TM-MT tỉnh Thái Bình cho biết, trong số 20.609 sổ đỏ cấp trong GĐ 1995 – 1999, nay đã không còn hiệu lực. Nếu muốn lấy sổ, các hộ trên phải đến làm thủ tục xin đổi giấy chứng nhận rồi mới được cấp mới.

Được biết, vào năm 2014, ở Thái Bình có đến hơn 200.000 sổ đỏ tồn động đa số đều do không nộp nghĩa vụ tài chính. Sau này, các hộ nào có việc cần dùng đến sổ đỏ mới chịu tới nộp tiền lấy sổ, nên giai đoạn này mới còn hơn 70.000 sổ đỏ còn lại.

Dù đã đề đạt phương án miễn nghĩa vụ tài chính hoặc hỗ trợ tài chính cho các hộ lấy sổ đỏ, nhưng các phương án này đều không khả thi và không được cơ quan cấp trên cho phép.


Canhoorchidpark.org – Theo Dân trí

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm