Hơn 90% hồ sơ đất tại huyện Hóc Môn được giải quyết đúng hẹn

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TPHCM, cho biết từ đầu năm đến nay toàn TP giải quyết hơn 340.000 hồ sơ đăng ký đất đai và Hóc Môn là địa phương đang thành thị hóa nên có lượng hồ sơ nhiều, trong khi cơ sở vật chất chưa cung cấp được nhu cầu.

Tại buổi làm việc có Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TPHCM mới đây, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hóc Môn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng số hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục ở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hóc Môn là 13.382 hồ sơ; trong số 10.440 hồ sơ giải quyết xong có 9.505 hồ sơ đúng hẹn, đạt mật độ 91%.

Sắp tới, huyện Hóc Môn có nhiều tổng diện tích đất lúa được chuyển mục đích thi công khu thành thị đại học…

Do đây, Sở TN-MT TPHCM sẽ tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, trang thiết bị để cung cấp đề nghị thực tiễn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giải quyết nhanh hồ sơ.

Lãnh đạo huyện Hóc Môn cũng cam đoan sẽ tạo điều kiện cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hóc Môn có chỗ làm việc tốt hơn cũng như cung cấp công tác lưu trữ trong thời gian tới.


Canhoorchidpark.org – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm