HoREA: Cần đấu thầu rộng rãi các dự án hạ tầng theo hình thức PPP, BT, BOT

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và một số bộ ngành kiến nghị cơ chế thực hiện phương thức xã hội hoá đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT), đối tác công – tư (PPP), xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT).Cần đấu thầu rộng rãi một số dự án hạ tầng kỹ thuật theo hình thức PPP, BT, BOT – Ảnh minh hoạ.

Theo thống kê của HoREA, ở Tp.HCM, trong GĐ 2011-2015, nguồn vốn ngân sách chi cho đầu tư phát triển gặp nhiều gặp khó, chỉ chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư toàn xã hội nhưng đã được bù đắp bằng nguồn vốn xã hội hoá đạt mật độ 31,7% GRDP.

Mới đấy, thành phố đã mở bán 133 dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hoá dưới hình thức BT, PPP trong đây, đa số là một số dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông, chỉnh trang thành phố.

Điển hình như dự án chỉnh trang khu vực Nam Kênh Đôi, quận 8 có tổng mức đầu tư trên 14.000 tỷ đồng, có quỹ đất đối ứng ở chỗ dao động 28 ha, dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, chuẩn bị đối ứng bằng 16 khu đất…

Tuy nhiên, theo HoREA, bên cạnh mặt tích cực đã phát sinh các hạn chế như có nhiều công trình BT, PPP, BOT được chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư nguồn vốn chủ có của nhiều nhà thầu, nhà đầu tư chỉ chiếm 10% còn lại 90% vốn đầu tư xây lắp là vốn vay ngân hàng nên tiềm ẩn gửi ro và công đoạn công trình.

HoREA nhấn mạnh, việc chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư theo hình thức BT, PPP, BOT có thể đã tạo điều kiện cho nhà thầu, nhà đầu tư được hưởng lợi kép hai lần là khi nhận thầu xây dựng công trình và khi đầu tư kinh doanh một số khu đất đối ứng ở một số vị trí đắc địa.

Tính minh bạch, bình đẳng, tranh đua lành mạnh của môi trường kinh doanh bị sụt giảm, tác động tiêu cực đến niềm tin nhà đầu tư trong nước, nước ngoài và có thể gây thiệt hại ngân sách Nhà nước và quan ngại cho xã hội.

Do đây, Hiệp hội này kiến nghị thực hiện phổ biến hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước hoặc quốc tế để chọn lọc nhà thầu, nhà đầu tư đối có một số dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, chỉnh trang, phát triển thành phố theo phương thức xã hội hoá dưới hình thức BT, PPP, kể cả khu đất vàng trong quá trình thực hiện thu hồi quỹ đất do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở làm việc sự nghiệp…

Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM cũng yêu cầu hạn chế tối đa việc chỉ định nhà thầu, chỉ định nhà đầu tư đối có một số trường hợp ở trên và chỉ thực hiện chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư trong một số trường hợp đặc thù theo điều 26 Luật Đấu thầu.

Canhoorchidpark.org – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm