HoREA: Định giá đất ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thấp hơn thị trường cả tỷ đồng mỗi m2

Giá đất quy định trong bảng giá đất ở 1 số địa phương giai đoạn này được cho là thấp hơn so có giá phân khúc nhiều lần. Cụ thể, mỗi mét vuông đất trên tuyến phố tản bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM được định giá thấp hơn giá phân khúc cả tỷ đồng.

Trong kiến nghị mới đó gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi giá đất ở Luật Đất đai năm 2013, Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) đã góp ý về sự bất cập trong công tác định giá đất giai đoạn này.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định việc định giá đất phải chắc chắn theo qui định “giá đất thích hợp có giá đất phổ biến theo phân khúc”. Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm 1 lần có từng loại đất và từng vùng. Trong đó, 1 số địa phương được quy định giá đất cao hơn nhưng không vượt quá 30% so có mức giá tối đa của cộng 1 loại đất trong khung giá đất mà chính phủ quy định.

Tuy vậy, theo Chủ tịch HoREA, 1 số quy định và cơ chế xác định, thẩm định giá đất nói trên khi hoạt động vào thực ở đã cho thấy sự bất cập. Thực tế, giá đất trong bảng giá đất ở 1 số địa phương quy định giai đoạn này thấp hơn so có giá đất phân khúc, chỉ tương đương 30% – 50%.

Ông Lê Hoàng Châu lấy ví dụ như ở TP.HCM, khi UBND Thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 thì mức nộp tiền sử dụng đất năm 2015 ở nhiều địa điểm nhà tương tự trong “hẻm sâu” cao hơn 1 số trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất năm 2014 khi tiến hành theo Luật Đất đai năm 2003.

“Việc thi công hệ số điều chỉnh giá đất theo Luật Đất đai 2013 đã quy định giá đất thấp nhất trong Bảng giá đất của thành phố không được thấp hơn giá đất tối thiểu của Khung giá đất do Chính phủ ban hành, dẫn đến người dân xin hợp pháp hóa quyền có nhà đã phải nộp tiền sử dụng đất cao hơn trước đó”, ông Châu nói.Giá đất trên tuyến phố tản bộ Nguyễn Huệ được định thấp hơn phân khúc cả tỷ đồng mỗi mét vuông.

Một bất cập khác được ông Châu đưa ra là quy định về mức giá đất cao nhất trong Bảng giá đất ở TP.HCM. Theo ông Châu, Chính phủ quy định giá đất tối đa ở thành phố đặc trưng như TP.HCM là 162 triệu đồng/m2. Bảng giá đất của Thành phố đã xác định 3 tuyến các con phố Đồng Khởi, Lê Lợi và Nguyễn Huệ tiến hành mức giá cao nhất là 210,6 triệu đồng/m2.

Trong trường hợp tính giá đất ở 1 số tuyến các con phố này theo hệ số điều chỉnh giá đất cho khu vực 1 (hệ số 2,1) để xác định đơn giá thuê đất hàng năm, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê… thì cũng chỉ có giá 442,2 triệu đồng/m2. Theo ông Châu, đó vẫn là mức giá thấp hơn giá phân khúc cả tỷ đồng mỗi mét vuông.

Cơ chế và quy trình thực hiện công tác định giá đất cụ thể giai đoạn này trong nhiều trường hợp còn chậm, kéo dài 1 – 3 năm, chưa cung cấp kịp công đoạn tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính bồi thường… Từ đó dẫn đến quy trình hành chính xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất thiếu minh bạch, có sơ hở tạo cơ chế “xin – cho”, “cưa đôi, cưa ba” làm thất thu ngân sách.

Để việc định giá đất được thực hiện theo tinh thần “giá đất thích hợp có giá đất phổ biến trên phân khúc”, đại diện HoREA kiến nghị bỏ quy định “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm 1 lần” ở Điều 113 Luật Đất đai. Đồng thời, sửa đổi Điều 114 theo hướng giao thẩm quyền cho cấp tỉnh chịu trách nhiệm ban hành Bảng giá đất và giá đất cụ thể.


Canhoorchidpark.org – Theo Infonet

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm