HoREA lo ngại tiền sử dụng đất bị “cưa đôi, cưa ba”

Nguồn thu từ tiền sử dụng đất chiếm tỉ trọng khá lớn trong ngân sách 1 vài địa phương. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cơ chế giai đoạn này vẫn còn nhiều bất cập và dễ gây tiêu cực, thất thoát.

Thu ngân sách từ đất đai chưa tương xứng có tiềm năng

Trong văn bản kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai 2013 về giá đất, HoREA cho rằng, tài chính đất đai là vấn đề rất lớn, rất quan trọng trong pháp luật đất đai, trong đây có vấn đề xác định giá đất. Nguồn thu từ đất chiếm dao động trên dưới 10% ngân sách địa phương là nguồn thu rất quan trọng của 1 vài tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương.

Nhưng giai đoạn này, trong quá trình thực thi pháp luật đất đai, có hiện tượng nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai còn bị thất thu trong làm việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển công năng sử dụng của công trình thi công gắn liền có đất, nhất là chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, đất ở.

Việc chỉ định nhà đầu tư 1 vài dự án có sử dụng đất, nhất là 1 vài dự án hợp tác công – tư theo hình thức hợp đồng thi công – chuyển giao (BT) và chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần, thoái vốn nhà nước ở 1 vài công ty cổ phần có nhiều quỹ đất giá trị cao cũng đã phát hiện nhiều trường hợp thất thoát ngân sách.

Theo HoREA nguồn thu ngân sách từ đất đai chưa tương xứng có tiềm năng, chưa tạo thành nguồn thu lâu dài, bền vững cho ngân sách nhà nước. Hoạt động thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn nhiều bất cập. Đề án Thuế tài sản đang được Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ…

Đối có 1 vài thành thị lớn, mà điển hình là TP.HCM là thành thị có tốc độ và tỷ trọng thành thị hóa rất cao và đang thực hiện quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi dao động 1/3 tổng diện tích đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thì nguồn thu từ đất sẽ là 1 nguồn thu ngân sách nhà nước rất lớn phục vụ đầu tư phát triển, và thực hiện chính sách bán hàng nhà ở xã hội.

Đề xuất đổi 1 vàih tính tiền sử dụng đất

Theo HoREA, Nghị định 44/2014/NĐ-CP đã quy định 05 biện pháp định giá đất. Trong đây, việc xác định giá đất cụ thể được thực hiện theo 04 biện pháp: So sánh trực tiếp; Chiết trừ; Thu nhập; Thặng dư. Kết quả thực hiện theo 04 biện pháp này đã có sự chênh lệch về kết quả định giá đất, đặc thù đối có các loại đất có giá trị thương mại cao như đất ở, đất thương mại, dịch vụ ở khu vực thành thị hoặc các khu vực đang được đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, dẫn đến kết quả công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất thiếu tính chính xác, thiếu độ tin cậy, dễ dẫn đến vận dụng tùy tiện và dễ phát sinh tiêu cực dẫn đến việc “bắt tay, thỏa thuận ngầm, cưa đôi, cưa ba

Chính vì vậy, HoREA cho rằng, tiền sử dụng đất giai đoạn này vẫn là ẩn số, là gánh nặng của chủ đầu tư dự án và cả người mua nhà, và cũng là tác nhân gây cản trở cho nỗ lực kéo giảm giá nhà về mức hợp lý.

Để giải quyết vấn đề này, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo đề xuất của UBND TP.HCM, đã trình Chính phủ, như sau: “Về lâu dài yêu cầu nghiên cứu kỹ bỏ hẳn khái niệm “tiền sử dụng đất” mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở có thuế suất nhất định, đề xuất dao động 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin – cho. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước”.


Canhoorchidpark.org – Theo Vietnamnet

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm