Kết luận thanh tra cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Cho thuê đất “vàng” trái thẩm quyền

Chiều muộn 20.9, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ra mắt kết luận thanh tra “công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam”.

Hãng phim truyện Việt Nam ở số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ. Ảnh: Zing.

Công tác cổ phần còn nhiều mặt khuyết

Theo kết luận thanh tra, việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam là thích hợp có chủ trương của nhà nước và cần thiết để huy động vốn, mở rộng qui mô vận hành của công ty cũng như nâng cao hiệu quả vận hành sản xuất kinh doanh, nhất là trong hiện trạng công ty nhiều năm liền thua lỗ triền miên, dẫn đến gần bờ vực của phá sản.

Công tác cổ phần hóa còn tồn ở 1 số hạn chế, mặt khuyết. Cụ thể, việc thi công, ban hành Kế hoạch và công đoạn thực hiện cổ phần hóa công ty sau 1 năm và chọn lọc đơn vị giải đáp sau 6 tháng kể từ khi có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo là chưa chắc chắn công đoạn theo Kế hoạch như Quyết định số 926/QĐ-BVHTTDL ngày 31.3.2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL).

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa không thực hiện việc chọn lọc đơn vị giải đáp định giá công ty và giải đáp cổ phần hóa, để công ty chọn lọc là chưa thực hiện đúng thủ tục, chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo Luật Đấu thầu 2013 về chỉ định thầu.

Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng có 2 đơn vị giải đáp: Định giá công ty và cổ phần hóa chưa tuân thủ theo mẫu hợp đồng được quy định.

Cho thuê đất trái thẩm quyền

Cũng theo kết luận Thanh tra, việc Hãng phim truyện Việt Nam ký một số hợp đồng cho thuê nhà, đất ở số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và chấp nhận cho đối tác (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Sài Gòn) quản lý điều hành vận hành cho thuê văn phòng hoặc thuê một số công ty, tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành ở số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh là sai mục đích sử dụng, trái thẩm quyền.

Trong quá trình quản lý sử dụng 04 cơ sở nhà, đất, Hãng phim truyện Việt Nam chưa thực hiện một số thủ tục pháp lý về đất đai. Đến thời điểm kiểm tra (30.10.2017), Hãng phim truyện Việt Nam chưa thực hiện một số thủ tục để ký tiếp hợp đồng thuê đất đối có 2 cơ sở nhà, đất ở số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội và số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh (riêng phần qui mô nhà Thủy phi cơ đã đã đi vào hoạt động một số thủ tục pháp lý).

Ngoài ra, đơn vị còn chậm nộp tiền thuê đất đến thời điểm 30.9.2017 số tiền: 21.770.793.508 đồng. Đến ngày 10.10.2017, Hãng phim truyện Việt Nam đã nộp số tiền thuê đất ở 3 cơ sở nhà, đất số tiền: 14.682.028.575 đồng.

Kiến nghị thu hồi đất “vàng”

Kết luận Thanh tra nêu rõ, việc thực hiện thủ tục phân phối cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty căn bản đã thực hiện theo quy định của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26.12.2011, tuy nhiên còn có hạn chế, sai sót.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị có Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì làm việc có nhà đầu tư mới cung cấp đầy đủ một số điều kiện theo nguyên tắc và một số đơn vị có liên quan thực hiện một số qui trình, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao Hãng phim truyện Việt Nam theo đúng nguyên tắc của pháp luật.

Phối hợp có một số cơ quan có liên quan, xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đã đi vào hoạt động phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở phương án sử dụng đất được duyệt, xác định lại giá trị công ty có tính đến nhân tố về lợi thế địa điểm địa lý của một số cơ sở nhà, đất theo đúng luật định.

Yêu cầu Bộ VHTT&DL tổ chức kiểm điểm, chỉ đạo một số đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý đối có một số đơn vị, cá nhân trước các thiếu sót, mặt khuyết, vi phạm như đã nêu.

Về cơ chế chính sách phân phối hàng, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội, rà soát lại qui hoạch, kế hoạch về đất đai của đô thị, đối chiếu có phương án sử dụng đất của Công ty TNHH 1 thành viên Hãng phim truyện Việt Nam để phê duyệt cho thích hợp; theo dõi, đôn đốc xử lý dứt điểm các vi phạm và căn cứ vào tính chất pháp lý của một số hợp đồng thuê đất, lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất ở số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Còn đối có UBND TP. Hồ Chí Minh, đối chiếu có qui hoạch, kế hoạch về đất đai của đô thị, căn cứ vào tính chất pháp lý của một số hợp đồng thuê đất, theo dõi, đôn đốc xử lý dứt điểm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất ở số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1, đô thị Hồ Chí Minh theo đúng luật định.

Canhoorchidpark.org – Theo Lao Động

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm