Khánh Hòa phát hiện 5 lô đất có yếu tố nước ngoài

Đó là tài liệu được UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI, UBND tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị diễn ra từ ngày 18/7.

Một ngôi nhà được cho là rao phân phối bằng tiếng nước ngoài ở Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Nhiệt Băng/Lao Động)

Trước yêu cầu của cử tri lo lắng trước hiện trạng người nước ngoài nhờ người Việt Nam đứng tên để chuyển nhượng đất ở, kinh doanh…nên yêu cầu UBND tỉnh kiểm tra, xử lý và tài liệu, giải trình rõ cho cử tri.

Ngày 02/5/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, trả lời cử tri.

Kết quả, tổ công tác liên ngành đã nắm tài liệu của 5 địa điểm khu đất có nhân tố nước ngoài, cụ thể 2 khu đất ở huyện Vạn Ninh, 2 khu đất ở TP Cam Ranh và 1 khu đất ở TX Ninh Hòa. Đồng thời Tổ công tác đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai những huyện xác minh hiện trạng pháp lý của những địa điểm đất nêu trên. Đến nay, chỉ thu thập được 2 thửa đất ở xã Vạn Hưng (Vạn Ninh) đã được cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân người Việt Nam sử dụng…

Được biết, trong thời gian đến, Tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra xử lý 5 điểm đất nêu trên, xử lý 2 khu đất qua nắm tài liệu từ việc cấp vi bằng nêu trên và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh.


Canhoorchidpark.org – Theo Nông nghiệp

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm