Khó khăn thẩm định tổng mức đầu tư sân bay Long Thành

Dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai) có tổng mức đầu tư lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng phức tạp, tác động nhiều đến cùng đồng dân cư, dễ phát sinh khiếu kiện.

Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về đề nghị thẩm định và trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đấy, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết đấy là dự án có tổng mức đầu tư lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng phức tạp, tác động nhiều đến cùng đồng dân cư, dễ phát sinh khiếu kiện. Hội đồng thẩm định nhà nước không đủ chuyên môn để kiểm tra, rà soát, xác định tổng mức đầu tư và rà soát đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho một vài đối tượng đền bù theo Nghị quyết Quốc hội.

Mô hình sân bay Long Thành trong tương lai. Ảnh: VIẾT LONG

Vì vậy, để bảo đảm việc chọn lọc đầu tư dự án đúng quy định của pháp luật và thực hiện đúng Nghị quyết của Quốc hội. Hội đồng thẩm định nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Hội đồng thẩm định Nhà nước thuê giải đáp trong nước để thẩm tra báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi dự án, cơ sở tính toán xác định tổng mức đầu tư dự án.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước chọn lọc việc thuê giải đáp thẩm tra báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi dự án theo quy định ở Luật Đấu thầu.

Về chi phí thuê nhà giải đáp, hơn 1,3 tỉ đồng. Nguồn chi phí thẩm định, thẩm tra theo Nghị định số 131/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1302/2017 của Thủ tướng Chính phủ, chi phí thẩm tra, thẩm định được tính trong tổng mức đầu tư dự án và do UBND tỉnh Đồng Nai bố trí theo đề nghị của Hội đồng thẩm định nhà nước, bảo đảm công đoạn thẩm định, thẩm tra dự án theo kế hoạch.

Trước đấy, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và một vài bộ, ngành về đề nghị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo tờ trình, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết bắt đầu từ năm 2018 đến 2020, đơn vị này sẽ áp dụng thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư một lần cho trọn vẹn dự án. Tổng qui mô đất thu hồi của dự án gần 5.400 ha, trong đấy ưu tiên giải phóng mặt bằng qui mô 1.165 ha thuộc GĐ 1 của dự án. Tổng số hộ dân bị thu hồi đất toàn dự án là 4.864 hộ có hơn 15.500 nhân khẩu và 26 tổ chức sử dụng đất.

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư cho người dân có tổng mức đầu tư gần 23.000 tỉ đồng. Trong đấy, xây khu tái an cư hơn 4.000 tỉ đồng, tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không gần 480 tỉ đồng, bồi thường hỗ trợ và tái an cư gần 18.000 tỉ đồng, đào tạo nghề giải quyết việc làm là 388 tỉ đồng…


Canhoorchidpark.org – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm