Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ phá đình 300 tuổi

Trong báo cáo số 316 gửi UBND đô thị Hà Nội, lãnh đạo UBND huyện Ứng Hoà cho biết sẽ áp dụng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối có 1 vài tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm ở di tích đình Lương Xá.

UBND huyện Ứng Hoà sẽ áp dụng rà soát, kiểm điểm trách nhiệm trong vụ phá đình Lương Xá

Việc phá đình 300 tuổi và xây mới ở thôn Lương Xá, xã Liên Bạt huyện Ứng Hoà gây xôn xao dư luận các ngày qua. Trong báo cáo hiện trạng đình Lương Xá, UBND huyện nêu: Đình thôn Lương Xá, xã Liên Bạt là di tích thờ Thành Hoàng làng, vị trí sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương; ngôi đình tọa lạc trên khoảng không gian 450 m2; trải qua thời gian, chiến tranh và sự tác động của con người, ngôi đình đã có nhiều 1 vàih tân.

“Trước đấy, đình bị giặc Pháp tàn phá nặng nề, hỏng hết phần hậu cung và nghi môn; nhưng năm 1993, 2001 đình đã được nhân dân địa phương trùng tu, tôn ở lại; cho đến cuối năm 2017, ngồi đình xuống cấp nghiêm trọng, 1 vài cấu kiện gỗ mối mọt không còn khả năng chịu lực, gãy mộng, hệ mái xô, lệch, nghiêng”, UBND huyện Ứng Hoà tài liệu.

Ngày 13/12/2017, UBND xã Liên Bạt gửi UBND huyện Tờ trình số 58 về việc xin chủ trương xây dựng Tu bổ, tôn tạo đình Lương Xá, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa; Ban cảm kết nguồn vốn số 02/CK-UBND ngày 6/12/2016 về vệ cam đoan nguồn vốn xây dựng công trình đình Lương Xá. Sau khi tham khảo nội dung, UBND huyện giao phòng Văn hóa – Thông tin giải đáp UBND xã Liên Bạt thực hiện 1 vài bước tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa và được sự chấp thuận của 1 vài cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền.

Tuy đã có ý kiến của cơ quan chuyên môn, nhưng UBND xã Liên Bản, thôn Lương Xá đã không lập hồ sơ xin phép tu bổ, tôn tạo di tích và tự ý tháo dỡ đình, xây mới di tích bằng kết cấu bê tông; vi phạm Luật Di sản văn hóa, 1 vài văn bản liên quan đến công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Ngôi đình gỗ 300 năm hoá thành bê tông. Ảnh: Bảo Hân

Sau khi Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cử đoàn công tác xuống kiểm tra, yêu cầu UBND huyện báo cáo trọn vẹn sự việc. Về biện pháp, lãnh đạo UBND huyện nêu “sẽ áp dụng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối có tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm ở di tích”.

Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo UBND xã Liên Bạt tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân thôn Lương Xá về 1 vài quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật di sản văn hóa sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 1 vài văn bản liên quan. Huyện cũng kiến nghị UBND Thành phố giao Sở VHTT phối hợp có UBND huyện quản lý đối có các cấu kiện, hạng mục gỗ đã hạ giải từ đình Lương Xá (hiện đang được địa phương bảo quản ở Nhà văn hóa thôn), giải đáp UBND huyện 1 vài bước thứ hai để tu bổ, tôn tạo di tích cung cấp có tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và quản lý di tích theo quy định.

Sự việc xảy ra có đình Lương Xá rất đáng tiếc, bởi nhiều chuyên gia di sản chỉ ra giá trị nghệ thuật của ngồi đình gỗ này cũng như 1 số mảng chạm giá trị. Việc xây mới hoàn toàn bằng bê tông làm mất đi ý nghĩa về thiết kế của đình làng truyền thống. Sự việc này theo phân tách của giới chuyên gia chính là minh chứng cho việc Luật Di sản văn hoá không đi vào cuộc sống.

Canhoorchidpark.org – Theo Tiền Phong

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm