Kiên Giang kiên quyết xử lý sai phạm về đất đai tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đề nghị UBND huyện Phú Quốc phải nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc đối có UBND 2 cấp (huyện, xã) về một vài hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về trật tự thành thị, trật tự thi công, lấn chiếm đất đai, phân lô tách thửa đất nông nghiệp trái pháp luật…

Thời gian qua, đất nền Phú Quốc được rao phân phối tràn lan. Ảnh: NGUYỄN SINH

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng ở buổi làm việc có một vài đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh, tổ công tác về tình hình quản lý đất đai ở huyện đảo Phú Quốc.

Sau khi nghe 2 đoàn kiểm tra báo cáo về xử lý một vài công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, thi công không phép, trái phép, bao chiếm, lấn chiếm đất nhà nước quản lý, đất rừng và kinh doanh, môi giới BDS trái pháp luật ở huyện đảo Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị UBND huyện Phú Quốc phải nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc đối có UBND 2 cấp (huyện, xã) về một vài hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về trật tự thành thị, trật tự thi công, bao chiếm, lấn chiếm đất đai, phân lô tách thửa đất nông nghiệp trái pháp luật; đề nghị UBND huyện Phú Quốc phải tăng cường Bên cạnh đây, kiên quyết xử lý nghiêm một vài hành vi vi phạm trong một vài lĩnh vực này.

Đối có làm việc kiểm tra, xử lý của 2 đoàn kiểm tra, ông Phạm Vũ Hồng đề nghị việc xử lý một vài hành vi vi phạm phải nghiêm minh, quyết liệt và hiệu quả Bên cạnh đây để lập lại trật tự trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phải khẩn trương công khai trọn vẹn một vài quy hoạch (từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) trên website của ban, chậm nhất trong quý III/2018. Đồng thời phải được cập nhật không ngừng nghỉ nếu có điều chỉnh hoặc một vàih tân quy hoạch mới; đề nghị một vài cấp, một vài ngành phải giữ vững tiêu chuẩn mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh.

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra 1061 phải tăng cường Bên cạnh đây việc kiểm tra, xử lý nghiêm trên 05 lĩnh vực gồm: Lấn chiếm hành lang lộ giới; lấn chiếm đất rừng; bao chiếm, lấn chiếm đất tổ chức nhà nước quản lý; trật tự thi công và làm việc kinh doanh, môi giới BDS. Trong đây, đối có trật tự thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị phải xử lý nghiêm, từ thi công trái phép, không phép, sai phép và căn cứ hành vi để xử lý đúng quy định, nghiêm minh và kiên quyết.

Ông Phạm Vũ Hồng chỉ đạo trong tháng 7-2018, nếu tình hình vi phạm không chuyển biến, Đoàn kiểm tra 1061 phải có đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan, từ xã, huyện và kể cả cán bộ của đoàn kiểm tra nếu không đã đi vào hoạt động nhiệm vụ được giao. Đồng thời, để quyết liệt Bên cạnh đây trong việc kiểm tra, xử lý, đề nghị đoàn kiểm tra nếu xử lý một vài hành vi vi phạm trong một vài ngày thứ bảy, chủ nhật được thì cũng phải tổ chức kiểm tra, xử lý.

Hiện nay, Đoàn kiểm tra 1581 đã kết thúc (thành lập ngày 25-7-2017) nên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị Đoàn kiểm tra 1061 (thành lập ngày 7-5-2018) tiếp nhận trọn vẹn một vài hồ sơ xử lý dở dang của Đoàn kiểm tra 1581 để tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục và xử lý theo quy định. Đến khi nào tình hình đất đai trên huyện đảo Phú Quốc ổn định thì nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra 1061 mới kết thúc.

Canhoorchidpark.org theo http://www.sggp.org.vn

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm