Kiến nghị cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bán giấy tay trước ngày 1.7.2014

Ngày 8.3, tài liệu từ UBND TP.HCM cho biết UBND TP đã có văn bản gửi Bộ TN-MT kiến nghị cho phép cấp sổ đỏ đối có trường hợp chuyển nhượng đất bằng giấy tay từ sau ngày 1.1.2008 đến trước ngày 1.7.2014 thay vì chỉ cấp cho các trường hợp chuyển nhượng đất bằng giấy tay từ sau ngày 1.1.2008 như giai đoạn này.

Theo UBND TP, Nghị định 01/2017 của Chính phủ đã tháo gỡ cho trường hợp chuyển nhượng bằng giấy tay trước ngày 1.1.2008. Với nghị định này, TP ước tính giải quyết cấp sổ đỏ cho gần 9.700 trường hợp. Tuy nhiên, giai đoạn này trên địa bàn TP còn rất nhiều trường hợp chuyển nhượng giấy tay sau ngày 1.1.2008 đến ngày 1.7.2014 chưa được cấp sổ đỏ nên TP đề xuất như trên.

Canhoorchidpark.org – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm