Kiến nghị công an điều tra các tranh chấp nhà chung cư

Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối có 1 số chủ thể có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Chính phủ về hiện trạng cư dân khiếu nại, phản đối chủ đầu tư ở 1 số dự án BDS. Trước đây, 43 địa phương trên cả nước đã có báo cáo lên về Bộ hiện trạng này.

Thông tin cho thấy hiện có 215 dự án có khiếu nại, tranh chấp, trong đây có 108 dự án xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư có cư dân, hoặc giữa 1 số chủ thể liên quan trong phạm vi dự án. Còn lại 107 dự án có khiếu nại, tranh chấp không thuộc phạm vi báo cáo (tranh chấp, khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung dân sự khác).

Nóng tranh chấp phần chung – riêng

Về nội dung tranh chấp, Bộ Xây dựng cho biết có 40/108 dự án (37%) liên quan đến đến phần tổng diện tích có chung – riêng như nhà để xe, phòng sinh hoạt cùng đồng, 1 số tổng diện tích kinh doanh cho thuê…. Đây là 1 trong các tranh chấp gay gắt trong thời gian qua.

Bộ Xây dựng cho biết đang có 215 dự án trên cả nước có khiếu nại, tranh chấp. Ảnh: Anh Tuấn.

Ngoài ra, có 7/108 1 số tranh chấp liên quan đến 1 sốh tính tổng diện tích căn hộ chung cư, tính ban công, lô gia, tổng diện tích tim tường, thông thủy… Tranh chấp liên quan đến chi phí bảo trì có 39/108 dự án. Nguyên nhân do chủ đầu tư không bàn giao, chậm bàn giao hoặc chỉ bàn giao 1 phần chi phí bảo trì cho ban quản trị.

Có 3/108 dự án chủ đầu tư không nộp chi phí bảo trì đối có phần tổng diện tích thuộc có riêng. 4/108 dự án chủ đầu tư chiếm dụng chi phí bảo trì để sử dụng vào mục đích khác. Có 1 dự án chủ đầu tư không công khai, minh bạch trong việc sử dụng chi phí bảo trì và 6/108 dự án 1 số bên không thống nhất được số liệu quyết toán để xác định chi phí bảo trì.

Ngoài ra còn có tranh chấp liên quan đến chi phí quản lý, hoạt động công trình, không công khai tài chính GĐ chưa bàn giao, tiến hành mức phí quản lý không đúng quy định.

Bên cạnh đây là 1 số tranh chấp liên quan đến chất lượng công trình (13/108 dự án mà chủ đầu tư chưa nghiệm thu đã đi vào hoạt động công trình, chưa nghiệm thu hệ thống PCCC đã bàn giao cho bạn đưa vào sử dụng; tranh chấp liên quan đến tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, hợp đồng giao dịch căn hộ chung cư, về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở…

Chủ đầu tư quá chú trọng lợi nhuận

Theo Bộ Xây dựng, việc xảy ra 1 số khiếu kiện, tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân do 1 số lý do. Nổi bật là 1 số quy định pháp lý về quản lý, sử dụng nhà chung cư, như 1 sốh tính tổng diện tích căn hộ chung cư, tổng diện tích lô gia, hộp kỹ thuật, tổng diện tích chung – riêng… chưa rõ. Quy định 1 số chế tài xử phạt 1 số hành vi vi phạm chưa thích hợp có đề nghị quản lý.

Bên cạnh đây, có chủ đầu tư chưa đủ năng lực thực hiện dự án, giao dịch dự án không đúng quy định, vi phạm 1 số quy định của pháp luật về đầu tư thi công, pháp luật về nhà ở, kinh doanh BDS, pháp luật về PCCC và 1 số pháp luật khác có liên quan…

Nhiều chủ đầu tư chạy theo lợi nhuận dẫn tới tranh chấp chung cư. Ảnh minh họa.

Đặc biệt, 1 số chủ đầu tư chỉ chú trọng đến thu lợi nhuận từ việc phân phối căn hộ chung cư mà chưa quan tâm đến nghĩa vụ sau phân phối hàng; không công khai đầy đủ 1 số tài liệu về dự án và các 1 sốh tân của dự án trong quá trình thực hiện đầu tư.

Người dân khi mua nhà ở đã không tham khảo hết 1 số nội dung thỏa thuận trong hợp đồng giao dịch, độc đáo là 1 số thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của 1 số nội khu quản lý, sử dụng nhà ở sau khi nhận bàn giao.

Vai trò quản lý Nhà nước của 1 số cơ quan chuyên ngành và chính quyền địa phương ở 1 số nơi chưa thực hiện tốt, 1 số hành vi vi phạm trong quản lý, hoạt động nhà chung cư trên địa bàn chưa được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Ngoài ra, chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý hoạt động nhà chung cư và ý thức, trách nhiệm của 1 số chủ có, người sử dụng căn hộ chung cư chưa cung cấp mô hình quản lý, sử dụng…

Kiến nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra

Bộ Xây dựng cho biết sẽ rà soát sửa đổi, bổ sung 1 số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công dụng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư, ban quản trị, công ty quản lý hoạt động nhà chung cư và chủ có, chủ sử dụng chung cư.

Bộ sẽ sớm nghiên cứu kỹ, ban hành 1 số quy chuẩn, nguyên tắc kỹ thuật thi công nhà chung cư, trong đây quy định cụ thể 1 sốh xác định tổng diện tích căn hộ chung cư, phần tổng diện tích thuộc có chung và có riêng.

Cư dân chung cư biểu tình vì tranh chấp hạ tầng Hàng trăm cư dân chung cư Vinaconex 7 và Goldmark City, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tập trung biểu tình phản ánh việc hàng rào tuyến các con phố liên khu vừa được mở bị tháo bỏ.

Bộ đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an kiểm tra, xử lý vi phạm 1 số quy định về phòng cháy chữa cháy, cũng như việc thực hiện thẩm định, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy… tổ chức điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối có 1 số chủ thể có hành vi vi phạm, độc đáo là hành vi chiếm dụng, sử dụng chi phí bảo trì.


Canhoorchidpark.org – Theo Zing

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm