Kiến nghị sớm thực hiện các tuyến đường sắt liên quan đến TPHCM

UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải những vấn đề về chủ trương, chính sách bán hàng và kế hoạch phát triển đường sắt Việt Nam trong thời gian tới; nhu cầu về cải tạo, phát triển hệ thống đường sắt (kể cả những dự án đường sắt thành thị, tàu điện ngầm) GĐ đến năm 2020, 2025, 2030 và 2050.

Theo đây, UBND TP kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm đầu tư phát triển những tuyến đường sắt quốc gia liên quan đến địa bàn TPHCM và tuyến đường sắt TPHCM – Cần Thơ theo quy hoạch được duyệt.

Bên cạnh đây, để đẩy nhanh công đoạn triển khai những tuyến đường sắt thành thị trên địa bàn TPHCM, UBND TP cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu kỹ cơ chế, chính sách bán hàng đặc biệt để phân cấp, phân quyền cho UBND cấp tỉnh trong việc chọn lọc phê duyệt những dự án đường sắt thành thị; đồng thời, sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật dùng chung để triển khai việc tích hợp và kết nối giữa những tuyến đường sắt thành thị.

Canhoorchidpark.org – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm