Kon Tum: Thanh tra về lĩnh vực đất đai, phát hiện 40 lô đất sai phạm

– Thanh tra tỉnh Kon Tum cho biết: Trong tháng 8/2018, 1 số cơ quan Thanh tra của tỉnh đã triển khai 9 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch trong năm và 1 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Một góc TP Kon Tum. Ảnh: Internet

Nội dung thanh tra trên 1 số lĩnh vực, như quản lý tài chính – kế toán; đầu tư thi công căn bản; công tác phòng, chống tham nhũng … Qua thanh tra, ngành phát hiện sai phạm 1.322.173.181 đồng. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 313 triệu đồng; yêu cầu hạch toán lại sổ sách kế toán theo quy định trên 875 triệu đồng; yêu cầu hoàn chỉnh chứng từ sổ sách kế toán theo quy định trên 133 triệu đồng. Bên cạnh đây, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối có 1 số đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Đáng chú tâm, Thanh tra tỉnh đã kết thúc 1 cuộc thanh tra đột xuất về lĩnh vực đất đai theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Nội dung thanh tra toàn diện về việc phân lô, giao đất cho người dân ở khu vực Km 7, thuộc địa giới hành chính phường Ngô Mây, đô thị Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Qua thanh tra phát hiện: Khi triển khai thực hiện việc giãn dân tách hộ ở Km 7, Quốc lộ 14, thôn Thanh Trung, UBND xã Vinh Quang, đô thị Kon Tum không ban hành văn bản thông báo chủ trương giao đất giãn dân, tách hộ lập vườn ở khu vực Km 7 cho nhân dân trên địa bàn xã biết; không tổ chức họp lấy ý kiến của nhân dân đang sản xuất, sinh sống trong khu đất thực hiện quy hoạch giãn dân; không giải đáp 1 số hộ dân có nhu cầu về đất ở làm đơn đăng ký và không tổ chức đăng ký, xét duyệt để làm thủ tục yêu cầu UBND thị xã Kon Tum (nay là UBND đô thị Kon Tum) giao đất cho 1 số hộ thực sự có nhu cầu giãn dân, tách hộ lập vườn mà tự ý đưa ra giá để phân phối cho 1 số cá nhân. Không lập hồ sơ trình lên UBND thị xã để giao đất cho 1 số cá nhân theo quy định.

Ngoài ra, UBND xã đã lập 1 số biên bản tạm giao đất trái thẩm quyền cho 1 số cá nhân đã nộp tiền cho UBND xã vào năm 2001; 1 số sơ đồ tạm giao đất kèm theo 1 số biên bản tạm giao đất cho 1 số cá nhân đều vượt về kích cỡ, tổng diện tích so có sơ đồ phân lô đã được UBND thị xã Kon Tum phê duyệt. Mặt khác, UBND xã đã thu và sử dụng trái quy định 04 phiếu thu tiền giao đất thổ cư Quốc lộ 14.

Kết quả thanh tra, đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Kon Tum điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức và cá nhân có liên quan trong việc phân lô, phân phối đất, tạm giao đất trái có 1 số quy định pháp luật đất đai, trái thẩm quyền trong GĐ 2001- 2003 đối có 40 lô đất ở khu vực Km 7 thuộc địa giới hành chính xã Vinh Quang, đô thị Kon Tum trước đây (nay thuộc địa giới phường Ngô Mây) và dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thu – chi đối có số tiền 39 cá nhân đã nộp vào ngân sách xã.

Đề nghị UBND đô thị chỉ đạo 1 số cơ quan công dụng của đô thị và UBND phường Ngô Mây áp dụng quản lý nghiêm ngặt theo đúng quy định pháp luật đất đai, pháp luật về thi công đối có phần tổng diện tích do Nhà nước trực tiếp quản lý ở khu vực Km 7, thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, đô thị Kon Tum, không để xảy ra hiện trạng lấn chiếm, sử dụng trái pháp luật tổng diện tích đất này và thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh ở Văn bản số 2306/UBND-NNTN ngày 23/9/2016 về việc giải quyết 1 số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đối có 5 hộ trực tiếp quản lý và sử dụng trên đất. Bên cạnh đây, kiến nghị làm rõ và xử lý trách nhiệm đối có cán bộ, công chức và 1 số cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Canhoorchidpark.org – theo Báo Thanh Tra

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm