“Lối thoát” nào cho các dự án BT khi không được đổi đất lấy hạ tầng?

Thanh toán cho nhà đầu tư BT bằng quyền kinh doanh các dự án thương mại khác là 1 trong các biện pháp nhằm phong phú các hình thức chi trả các dự án BT ở Nghị định 63/2018/NĐ-CP.

Theo đây, Nghị định 63/2018/NĐ-CP ra đời có các cách tân, bổ sung theo hướng quản lý chắc chẽ hơn đối có các dự án BT.

Thành phố Hồ Chí Minh cho phép thi công các cầu vượt bộ hành theo hình thức BT, Nhà nước chi trả cho nhà đầu tư bằng việc cho phép gắn các tấm quảng cáo điện tử bên thành cầu…

Quay trở lại các phương thức có thể chi trả cho các nhà đầu tư khi thực hiện công trình BT đây là được chi trả bằng sử dụng giá trị quyền sử dụng đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Ngoài ra, cũng có thể nhượng quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ cho nhà đầu tư theo pháp luật chuyên ngành.

Đồng thời, Nghị định 63 cũng đã quy định rõ quy trình thực hiện dự án BT. Trong đây có thể kể đến việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước có đối tượng dự án BT, độc đáo trong bước chọn lọc chủ trương đầu tư, đấu thầu sau khi có dự toán công trình và giám sát dự án nghiêm ngặt chắc chắn chất lượng công trình khi chuyển giao.

Những quy định nghiêm ngặt này nhằm hạn chế tối đa sự thất thoát, lãng phí nguồn lực quốc gia như đã diễn ra trong thời gian gần đây. Đồng thời, tạo khả năng linh hoạt cho các bộ, ngành và địa phương khi tham khảo phương thức chi trả cho nhà đầu tư trong bối cảnh quỹ đất càng ngày càng hạn chế.

Trong bối cảnh quỹ đất càng ngày càng ít, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng tham dự đầu tư công trình kết cấu hạ tầng mà không có nhu cầu hay lợi thế, bí kíp trong khai thác quỹ đất, thì các phương thức thanh toàn này được xem như là “lối thoát” cho các dự án BT, khi mới đây, Bộ Tài chính đã giải đáp tạm dừng chi trả các dự án BT bằng quỹ đất từ ngày 1/1/2018 để chờ Nghị định hướng dẫ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Địa phương tiến hành thành công có thể kể đến như như TP.HCM. Cụ thể, Thành phố đã đề xuất cho phép thi công các cầu vượt bộ hành theo hình thức BT, Nhà nước chi trả cho nhà đầu tư bằng việc cho phép gắn các tấm quảng cáo điện tử bên thành cầu…

Canhoorchidpark.org – Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm