Mạnh tay loại bỏ những dự án chậm triển khai

Theo Kế hoạch số 173/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội vừa ban hành, một vài dự án sử dụng đất có vốn ngoài ngân sách chậm triển khai hay vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành thị sẽ được đưa vào diện kiểm tra xử lý.

Đáng chú tâm, UBND thành thị giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung kiểm tra, rà soát 383 dự án chậm triển khai trên địa bàn 30 quận/huyện, thị xã; trong đây đối có một vài dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện một vài thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai dự án thì căn cứ quy định của Luật Đầu tư để tham khảo, đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định; báo cáo UBND thành thị trong quý IV/2018.

Dự án Usilk City – khu thành thị Văn Khê mở rộng (ảnh internet).

Đồng thời, UBND thành thị đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư không tham khảo, đề xuất điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện dự án đối có một vài dự án chậm triển khai, chủ đầu tư vi phạm một vài quy định của Luật Đất đai; đề nghị một vài chủ đầu tư cam đoan thực hiện dự án đúng công đoạn, chấp hành việc ký quỹ thực hiện dự án và xử lý nghiêm một vài dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật.

Khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất đối có một vài dự án đã có chọn lọc thu hồi, bãi bỏ chọn lọc giao đất, cho thuê đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng thích hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo đây, thành thị giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương đã đi vào hoạt động một vài thủ tục về thu hồi đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng thích hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định đối có 38 dự án vi phạm đã có chọn lọc thu hồi, bãi bỏ chọn lọc giao đất, cho thuê đất… Mặt khác, UBND thành thị cũng đề nghị sở, ngành liên quan và địa phương phải thống kê, xác định chính xác một vài dự án có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai để phân loại, có giải pháp xử lý theo quy định của pháp luật; khẩn trương đôn đốc, đẩy nhanh công đoạn triển khai một vài dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn thành thị, sớm đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch, bảo đảm hiệu quả.

Bên cạnh đây phải thực hiện nghiêm việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án ở một vài dự án không triển khai, để hoang hóa lâu ngày, chủ đầu tư không bảo đảm năng lực thực hiện dự án, vi phạm một vài quy định của Luật Đất đai để lập phương án sử dụng theo quy hoạch, quy định và bảo đảm hiệu quả sử dụng đất.

Thông qua việc thực hiện kế hoạch để tham khảo, đề xuất và có giải pháp khắc phục một vài bất cập về cơ chế, chính sách bán hàng trong công tác quản lý sử dụng đất đai không còn thích hợp có thực tiễn; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chấp hành một vài quy định của pháp luật đất đai đối có một vài cơ quan tổ chức quản lý nhà nước về đất đai, một vài tổ chức, cá nhân sử dụng đất thực hiện một vài dự án vốn ngoài ngân sách.

Canhoorchidpark.org – theo Petrotimes.vn

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm