Năm 2018, TP.HCM sẽ đấu giá nhiều khu đất

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM về việc tạo quỹ đất để lôi kéo đầu tư cũng như phát triển kinh tế – xã hội cho TP.HCM trong thời gian tới.

Theo ông Thắng, mỗi năm, TP.HCM lôi kéo hàng trăm dự án đầu tư nên nhu cầu sử dụng quỹ đất là rất lớn, vì vậy, việc tạo quỹ đất sạch để lôi kéo đầu tư cũng như phục vụ phát triển hạ tầng là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng.

Trong năm 2018, TP.HCM sẽ đưa ra đấu giá nhiều khu đất để thu ngân sách nhà nước cũng như đưa quỹ đất vào phát triển kinh tế – xã hội 1 nhữngh hiệu quả nhất. Năm 2017, Thành phố đã ban hành 51 chọn lọc giao, cho thuê đất có tổng qui mô 270 ha, công nhận quyền sử dụng đất cho 165 tổ chức có tổng qui mô gần 700 ha.

Đối có dự án chậm triển khai, không khả thi, UBND TP.HCM đã hủy bỏ, chấm dứt chủ trương đầu tư, thu hồi, hủy bỏ chọn lọc giao đất cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất gần 600 dự án có tổng qui mô gần 6.000 ha, cắt giảm diện tích dự án có hơn 33 ha. Trong năm 2017, TP.HCM cũng đã thu tiền sử dụng đất đạt trên 21.000 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng dự trù trình UBND TP.HCM những kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc biệt phát triển TPHCM, gồm chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên 10ha để HĐND Thành phố tham khảo chọn lọc, đề xuất ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 24 quận, huyện được ký tên, đóng dấu đối có cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Canhoorchidpark.org – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm