“Nên thành lập Ban quản lý dự án khu vực phát triển đô thị”

Ông Đỗ Viết Chiến – nguyên Cục trưởng Cục Phát triển thành thị – Bộ Xây dựng,Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng 1 vài gặp khó thách thức GĐ này là đầu vào, tức tài liệu về phân khúc BĐS, rất mù mịt. Việc quản lý đầu tư phát triển thành thị theo quy hoạch và có kế hoạch chưa thật tốt. Quy hoạch vùng và quy hoạch chung khá đầy đủ nhưng quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết lại thiếu. Tỷ lệ thành thị hóa của tỉnh chưa tới 29%, thấp so có mức trung bình 35% của cả nước.

Ông Đỗ Viết Chiến – nguyên Cục trưởng Cục Phát triển thành thị – Bộ Xây dựng,Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Việc tăng lên dân số cơ học mau chóng trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khung có tính chất liên vùng còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, 1 vài công trình đầu mối xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ rừng sinh thái, môi trường biển chưa được đầu tư kết nối.

Quỹ đất dành cho phát triển thành thị – du lịch nghỉ dưỡng – cộng có biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển thành thị tăng trưởng xanh thông minh cũng như cơ chế chính sách bán hàng lôi kéo đầu tư, nguồn lực thực hiện và trình độ cán bộ quản lý phát triển thành thị đang là các gặp khó, thách thức lớn mà Kiên Giang phải đối mặt trong thời gian tới.

Đề xuất và biện pháp

1. Cần sớm thi công chương trình phát triển thành thị: nhằm xác định công đoạn từng bước thực hiện quy hoạch vùng tỉnh Kiên Giang trong đây xác định chương trình ưu tiên và nguồn lực thực hiện cho từng kế hoạch: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

2. Sau quy hoạch chung: Việc tổ chức thực hiện quy hoạch phải theo tiêu chuẩn: Phát triển thành thị theo đúng quy hoạch và có kế hoạch. Xác định muc tiêu và công đoạn dài hạn, đầu tư vào 4 địa phương trọng tâm của tỉnh (Rạch Giá, Kiên Lương, Hà Tiên, Phú Quốc).

Cần xác định 1 vài khu vực phát triển thành thị cho GĐ 5 năm và hằng năm nhằm phát triển thành thị có trọng tâm, trọng tâm không dàn trải, tiết kiệm nguồn lực đất đai. Từ đây để lập quy hoạch phân khu làm cơ sở hình thành 1 vài dự án đầu tư phát triển thành thị theo quy định. Trên cơ sở đây lập kế hoạch thực hiện khu vực phát triển thành thị. Trong đây: lập danh mục 1 vài dự án đầu tư phát triển thành thị theo 3 hướng sau:

– Nhóm dự án có khả năng thu hồi vốn và sinh lời: Cần công khai trên 1 vài phương tiện tài liệu để lôi kéo đầu tư và ứng dụng đấu thầu chọn Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất.

– Nhóm dự án không có khả năng thu hồi vốn và sinh lời: Cần có sự đầu tư của Nhà nước. Nhóm này cần làm rõ để thi công kế hoạch trung hạn và ngắn hạn theo luật đầu tư công.

– Nhóm dự án: Nhà nước và dân cộng làm: ứng dụng cho 1 vài khu vực dân cư, làng xóm thành thị hóa, làng nghề. Nhà nước hỗ trợ quy hoạch chi tiết – Hạ tầng kỹ thuật khung, và 1 vài công trình xử lý người dân bỏ vốn thi công cải tạo nhà ở của mình theo quy hoạch. Đây là kênh tài liệu đầu vào quan trọng của phân khúc BĐS của Kiên Giang để 1 vài nhà Đầu tư, người dân chọn lọc

– Đối có nhóm dự án sinh lời: Nhà nước cần ứng dụng thí điểm mô hình đầu tư dự án theo quy hoạch hoặc theo mô hình PPP – để giải phóng mặt bằng – đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đất đã có hạ tầng kỹ thuật) cần đấu giá quyền sử dụng đất nhằm thu lợi nhuận tối đa về giá trị kinh tế đất để có nguồn lực tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho 1 vài dự án thành thị và nhà ở khác trên đảo.

3. Các sản phẩm BĐS mới như officetel, hometel, condotel đã phát triển ồ ạt ở nhiều địa phương, kể cả ở Phú Quốc và đang được chuyển nhượng tràn lan. Cần thi công khung pháp lý và quy định cụ thể cho sự phát triển của loại hình này.

3. Đầu tư hệ thống hạ tầng khung, kết nối dự án có 1 vài khu vực khác, chắc chắn đồng bộ hạ tầng xã hội – hạ tầng kỹ thuật.

4. Thành lập Ban quản lý dự án khu vực phát triển thành thị (theo Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 11/NĐ-CP/2013) nhằm:

– Hình thành 1 đầu mối kiểm soát phát triển theo quy hoạch và có kế hoạch.

– Kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào 1 vài dự án bằng vốn Nhà nước.

– Thực hiện chế độ tiền kiểm thay cho hậu kiểm.

– Thực hiện dịch vụ công 1 cửa cho 1 vài dự án nằm trong khu vực phát triển thành thị đã xác định

5. Khai thác triệt để lợi thế thành thị Phú Quốc là khu hành chính – kinh tế đặc trưng của quốc gia về cơ chế, chính sách bán hàng để lôi kéo đầu tư. Nguồn vốn nhà nước ưu tiên cho 1 vài công trình hạ tầng kỹ thuật khung và 1 vài công trình đầu mối trọng tâm về xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường … nhằm nâng cao chất lượng sống và tạo môi trường tranh giành phát triển.

6. Kiểm soát phát triển thành thị từ khâu quy hoạch lồng ghép 1 vài biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Trước mắt, hình thành bản đồ ngập lụt nước biển dâng để công khai cho người dân, công ty và 1 vài nhà quản lý biết 1 vài khu vực cấm và hạn chế thi công.

7. Phát triển thành thị theo mô hình tăng trưởng xanh, sinh thái, thông minh nhằm kiểm soát nguồn chất thải vào môi trường, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, tái sử dụng nguồn chất thải, sử dụng chất liệu thân thiện môi trường. Từng bước tạo ra phân khúc BĐS công khai, minh bạch, ổn định và phát triển bền vững.

8. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý về quy hoạch, thi công và phát triển thành thị để cung cấp có đề nghị mới ngày 1 cao hơn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Canhoorchidpark.org – Theo TBKTSG

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm