Ngân sách mỗi năm thu về bao nhiêu từ thuế, phí nhà đất?

Năm 2017, Bộ Tài chính thu 137.800 tỷ đồng thuế, phí liên quan đến tài sản, trong đây có dao động 120.000 tỷ đồng liên quan đến nhà, đất.

Những số liệu trên được Bộ Tài chính cho biết sau khi lấy ý kiến về Đề cương Xây dựng Luật Thuế tài sản. Cụ thể, năm 2017, ngân sách thu về 137.800 tỷ đồng từ một vài loại thuế, phí liên quan đến tài sản, trong đây 87% là nguồn thu từ nhà và đất.

Năm 2016, số thuế tài sản cơ quan này thu được cao nhất trong vòng 5 năm, vào dao động 171.000 tỷ đồng, trong đây riêng phần thuế, phí thu được từ nhà đất vào dao động 148.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2012-2017, thu ngân sách từ một vài loại thuế, phí nhà đất chiếm 8-14% tỷ trọng tổng thu ngân sách cả nước.

Những năm qua, nguồn thu từ tài sản về ngân sách gồm một vài khoản thu khi xác lập quyền có, quyền sử dụng và thu khi đăng ký quyền có, quyền sử dụng tài sản như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phân phối nhà thuộc có nhà nước, lệ phí trước bạ.

Các khoản thu trong quá trình sử dụng tài sản là thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Khoản thu khi chuyển quyền có, quyền sử dụng tài sản là thuế lương công ty, thuế lương cá nhân.

Trong số một vài nguồn thu, theo Bộ Tài chính, số thu từ tiền sử dụng đất GĐ 2012-2017 thường chiếm tỷ trọng lớn nhất và bằng 6,6% tổng thu ngân sách nhà nước, tương đương 9,1% tổng thu nội địa và 14,7% tổng thu ngân sách địa phương. Số thu này liên tục tăng qua một vài năm, từ mức 45.141 tỷ đồng năm 2015 đã lần lượt tăng lên 99.696 tỷ đồng trong 2016 và 79.500 tỷ trong 2017.

Bộ Tài chính cho biết, hiện, việc thu tiền thuê đất được thực hiện theo hai hình thức là trả tiền thuê đất hằng năm và thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Đối có thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, theo Bộ Tài chính, thuế này có số thu bình quân dao động 1.300 tỷ đồng mỗi năm và tốc độ tăng bình quân hàng năm 1,3%. Năm 2017, số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 1.176 tỷ đồng. Trong khi đây, số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp ước tính còn dao động 5,7 tỷ đồng.

Thuế khi mua phân phối có, quyền sử dụng tài sản được Bộ Tài chính thống kê đạt bình quân hàng năm dao động 12.407 tỷ đồng, chiếm trung bình dao động 1,75% tổng thu ngân sách nhà nước. Năm 2017, số thu thuế này lên tới trên 19.000 tỷ đồng.

Về khoản lệ phí trước bạ, là khoản phí được tiến hành đối có một vài tài sản là nhà, đất, súng, tàu thuyền, tàu bay, ôtô, xe máy. Số thu lệ phí trước bạ GĐ 2012-2017 chiếm dao động 2% tổng thu ngân sách. Năm 2012, con số này đạt hơn 11.800 tỷ đồng thì đến năm 2017 đạt 20.200 tỷ đồng.

Trước đây, trong cuộc họp ngày 13/4, đại diện Bộ Tài chính cho biết đang kiến nghị có Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội để đưa dự án Luật Thuế tài sản vào Chương trình thi công luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Theo đây, đơn vị này đề xuất mức thuế suất 0,4% thuế tài sản có căn hộ cao tầng chung cư, đất ở, đất xây nhà chung cư, đất kinh doanh…, có giá trị từ 700 triệu đồng (tính cho phần giá trị vượt 700 triệu đồng) mỗi năm.

Theo tính toán, nếu tính thuế suất 0,3%, từ nhà có giá trị 700 triệu trở lên, ngân sách thu về 23.300 tỷ đồng. Còn nếu tính thuế suất 0,4%, ngân sách thu về 31.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn chọn phương án tiến hành thuế suất 0,4% để “phù hợp có quy định mức thuế suất thuế tài sản của một vài nước, khai thác tốt nguồn thu từ thuế tài sản, chắc chắn là nguồn thu ổn định, thực hiện mục tiêu cơ cấu lại thu ngân sách”.


Canhoorchidpark.org – Theo VnExpress

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm