Nhà lớn mới nhập hộ khẩu: Ý kiến của Sở Tư pháp TP.HCM

Theo Sở Tư pháp TP.HCM, nhiều hộ chung hộ khẩu dẫn đến nhà ở nhiều thế hệ, qui mô chật hẹp, không chắc chắn nhu cầu tối thiểu, ảnh hưởng an ninh và hạ tầng.

Mới đấy, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất phải có ít nhất 20 m2 nhà ở thì mới được nhập hộ khẩu TP (có trường hợp nhà thuê, mượn, ở nhờ) gây nhiều tranh cãi. Trước vấn đề này, Sở Tư pháp TP.HCM cho hay con số về qui mô tối thiểu là chuyên môn của Sở Xây dựng…

Có sự lạm dụng quy định thoáng về nhập hộ khẩu

Theo ông Lê Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, quy định qui mô nhà ở tối thiểu bình quân có nhà ở thuê, mượn, ở nhờ khi đăng ký thường trú nhằm hạn chế hiện trạng nhập hộ khẩu vào 1 số TP lớn, chắc chắn người dân có đủ qui mô tối thiểu để sinh hoạt, giảm gánh nặng trong việc cung cấp 1 số dịch vụ công như điện, nước…

Ông cũng cho hay Sở Tư pháp chưa nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định liên quan đến nội dung nêu trên. Tuy nhiên, trước đây theo chỉ đạo của UBND TP, Sở Tư pháp đã có báo cáo UBND TP về mục đích, đề nghị và phạm vi nghị quyết của HĐND về qui mô bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức ở 1 số TP trực thuộc trung ương.

Theo đây, Luật Cư trú năm 2006 không quy định qui mô tối thiểu (bao nhiêu m2/người) đối có qui mô nhà cho thuê, cho vay, cho ở nhờ để được đăng ký thường trú. Từ đây đã nảy sinh hiện trạng cho nhiều hộ, nhiều người nhập hộ khẩu vào 1 địa chỉ nhưng thực ở các người này lại không cư trú ở đây. “Tình trạng lạm dụng 1 số quy định thoáng của Luật Cư trú năm 2006 để nhập hộ khẩu vào TP làm tăng dân số cơ học, gây mất cân đối về phân bố dân cư và an sinh xã hội. Điều này tạo áp lực rất lớn về vấn đề xã hội như trật tự, an toàn xã hội, cơ sở hạ tầng và 1 số dịch vụ công. Đặc biệt là gây gặp khó cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm” – Sở nêu quan điểm.Theo Sở Tư pháp TP.HCM, việc bổ sung quy định qui mô bình quân để đăng ký thường trú nhằm chắc chắn người dân có đủ qui mô tối thiểu để sinh hoạt, góp phần kéo giảm tốc độ tăng dân số cơ học ở 1 số TP lớn. Ảnh: HTD

Quy định cần thích hợp thực ở thành thị

Sở Tư pháp cho hay trước thực ở trên, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Cư trú đã điều chỉnh quy định về điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức ở TP trực thuộc trung ương. Cụ thể, trường hợp trên phải có đủ 1 số điều kiện sau đấy: Đảm bảo điều kiện về qui mô bình quân theo quy định của HĐND TP; có xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn về điều kiện qui mô bình quân; được người cho thuê, cho ở nhờ chấp nhận bằng văn bản.

Theo Sở Tư pháp, việc bổ sung quy định qui mô bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức nhằm mục đích “hạn chế hiện trạng nhập hộ khẩu vào 1 số TP trực thuộc trung ương, góp phần kéo giảm tốc độ tăng dân số cơ học ở 1 số TP này”. Đồng thời, chắc chắn người dân có đủ qui mô tối thiểu để sinh hoạt, giảm gánh nặng trong việc cung cấp 1 số dịch vụ công như điện, nước…

Nó còn tránh hiện trạng nhà ở nhiều thế hệ; nhiều hộ, nhiều người nhập hộ khẩu vào cùng 1 địa chỉ, dẫn đến qui mô ở chật hẹp, không chắc chắn 1 số nhu cầu sống tối thiểu và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, cơ sở hạ tầng ở địa phương.

Sở Tư pháp nhận định việc giao thẩm quyền chọn lọc qui mô bình quân để đăng ký thường trú cho HĐND TP là thích hợp có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội thực ở ở địa phương.

Sở Tư pháp cũng cho hay Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết của HĐND về việc này theo đúng chuyên môn, thẩm quyền của mình.

Cần thận trọng có 1 sốh tính bình quân chủ nghĩa

Về đề xuất của Sở Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Lê Hoàng Châu nói: Chưa nhận định con số này có thích hợp hay không. “Nhưng có tư 1 sốh cá nhân, tôi rất băn khoăn về 1 sốh tính bình quân để ban hành 1 con số ép buộc chung cho người dân toàn TP. Cần cực kỳ thận trọng” – ông nói và cho rằng TP có người có hàng ngàn m2 nhà ở nhưng cũng có người chỉ vài chục m2, việc tính trung bình cùng rồi kết luận cho cả TP là chưa hợp lý.

TS-KTS Võ Kim Cương cũng cho hay ông phản đối ứng dụng chủ nghĩa trung bình cùng trong phát triển thành thị. Theo ông, con số bình quân chỉ để đề ra chiến lược phát triển chứ chẳng thể ứng dụng khi ban hành quyết sách cụ thể vì dễ duy ý chí, có tính bao cấp và hình thức.


Canhoorchidpark.org – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm