Nhiều sai phạm tại các dự án chống ngập ở TP HCM

Ngoài đề nghị phải kiểm điểm, chấn chỉnh bộ máy, Ban Quản lý dự án xây dựng công trình còn phải nộp lại ngân sách gần 1,5 tỉ đồng

Thanh tra TP HCM vừa có kết luận về việc thanh tra Ban Quản lý dự án xây dựng công trình (BQL) thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP. Trong kết luận, Thanh tra TP chỉ ra BQL đã vi phạm, thiếu sót trong quản lý và sử dụng một số nguồn thu cũng như việc chấp hành quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện dự án mà mình làm chủ đầu tư.

Tăng dự toán

Cụ thể, ở dự án bờ hữu sông Sài Gòn (Nam Rạch Tra), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tổng mức đầu tư gần 671 tỉ đồng, trong đây giá thành quản lý dự án do vốn TP chi trả là 1,159 tỉ đồng. Tuy nhiên, BQL đã trích và sử dụng hơn 2 tỉ đồng, vượt giá thành được duyệt gần 850 triệu đồng; đồng thời, không nộp thuế lương đối có khoản thu từ vận hành giải đáp đấu thầu và giải đáp giám sát.

Còn dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 1) triển khai chậm, bồi thường giải phóng mặt bằng không đạt công đoạn làm tăng tổng mức đầu tư; trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán giá thành xây dựng cũng nhiều sai sót. Thanh tra TP cho biết trong công tác lập dự toán thẩm định, phê duyệt dự toán giá thành xây dựng công trình ở một số gói thầu xây lắp điện 1, xây lắp điện 2, 4a, 6a, 8, 9, 10 thuộc dự án này, đơn vị giải đáp kiến trúc tiến hành sai mã hiệu công tác, áp sai cấp đất, tính sai khối lượng làm tăng dự toán có số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo BQL được phân công phụ trách.

Tại gói thầu số 8, 9 thuộc dự án, tổ chuyên gia đấu thầu không đề nghị đơn vị dự thầu làm rõ đơn giá đối có hạng mục đắp đất móng và thân cống. Công tác nghiệm thu, chi trả cũng sai sót ở gói thầu số 4a và 6a khi nhà thầu xây dựng tận dụng đất đào kênh để đắp đất móng cống và thân cống nhưng chủ đầu tư không lập lại đơn giá mà chi trả theo đơn giá trúng thầu có hơn 1,7 tỉ đồng. Việc này là không thực hiện theo đề nghị ở hồ sơ mời thầu và hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Đối có công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (Bắc Rạch Tra), chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng có nhà thầu phụ (thay vì việc ký hợp đồng do nhà thầu chính thực hiện) dẫn đến gặp khó trong công tác tạm ứng, theo dõi tạm ứng.

Dự án cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên. Ảnh: TẤN THẠNH

Tổ chức rút bí kíp

Trước các sai phạm trên, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP tổ chức rút bí kíp trong thẩm định và phê duyệt sai làm tăng dự toán gói thầu số 4a, 6a thuộc dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 1); đồng thời thẩm định và phê duyệt lại dự toán gói thầu 4a, 6a, 8, 9, 10 ở dự án này. Song song đây, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực chuyên môn thích hợp có công tác quản lý, giải đáp, giám sát dự án để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản lý, sử dụng một số nguồn vốn và một số công trình phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP giao giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP chỉ đạo giám đốc BQL tổ chức kiểm điểm rút bí kíp, chấn chỉnh và đề xuất chấn chỉnh đối có tập thể, cá nhân tham mưu, triển khai thực hiện chưa đúng quy định về quản lý và sử dụng giá thành quản lý đối có dự án bờ hữu ven sông Sài Gòn; có thiếu sót trong vai trò là đơn vị thẩm định kiến trúc bản vẽ xây dựng và tổng dự toán gói thầu số 8, 9, 10 ở dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên; thiếu sót trong việc giám sát xây dựng gói thầu 4a, 6a nhưng không báo cáo chủ đầu tư việc nhà thầu xây dựng tận dụng đất đắp ở chỗ để đắp móng cống và thân cống.

BQL đã chi trả cho nhà thầu chính lớn hơn giá trị nghiệm thu dẫn đến ghi nợ tạm ứng của đơn vị xây dựng công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn, lãnh đạo TP đề nghị BQL phải theo dõi, lập thủ tục thu hồi tạm ứng từ giá trị nghiệm thu của một số nhà thầu phụ.

UBND TP đề nghị BQL phải khẩn trương khắc phục một số sai sót trên; đẩy nhanh công đoạn thực hiện một số dự án đang triển khai trong niên độ 2014-2016; nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP gần 1,5 tỉ đồng (gồm một số khoản chi vượt giá thành quản lý dự án bờ hữu ven sông Sài Gòn là gần 848 triệu đồng và khoản thuế lương công ty đối có vận hành lập hồ sơ mời thầu, giám sát xây dựng một số dự án là hơn 652 triệu đồng). Chánh Thanh tra TP có trách nhiệm chuyển nộp vào ngân sách TP số tiền nêu trên.

Rút bí kíp trong thẩm định

Liên quan sai phạm ở dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 1), Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Công Thương TP rút bí kíp trong thẩm định, phê duyệt kiến trúc bản vẽ xây dựng và dự toán gói thầu xây lắp điện 1, xây lắp điện 2 của dự án trên, qua đây thẩm định và phê duyệt lại dự toán.


Canhoorchidpark.org – Theo NLĐ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm