NHNN bác đề xuất của HoREA về gói 30.000 tỷ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn trả lời kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) liên quan đến lãi suất cho vay của gói 30.000 tỷ.

Trong văn bản gửi NHNN mới đây, HoREA kiến nghị tiến hành 1 mức lãi suất ưu đãi cho vay NOXH là 4,8%/năm và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay, đối có toàn bộ đối tượng hưởng chính sách bán hàng NOXH, không phân biệt vay ở Ngân hàng Chính sách Xã hội hay ở Tổ chức tín dụng được chỉ định; không phân biệt vay theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP hay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ.

Tuy nhiên, trả lời kiến nghị này, NHNN cho rằng, về lãi suất cho vay NOXH, hàng năm cơ quan này đã rà soát, căn cứ diễn biến phân khúc để ban hành hoặc trình Thủ tướng về một vài mức lãi suất cho vay ưu đãi.

Mức lãi suất phải thích hợp tiến hành đối có từng chương trình cho vay, đối tượng vay vốn và mục đích vay vốn theo đúng quy định về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở ở Luật Nhà ở, Nghị định 100, Nghị quyết 02/NQ-CP và một vài văn bản liên quan. Vì vậy, kiến nghị của HoREA về việc tiến hành chung 1 mức lãi suất cho vay NOXH là chưa thích hợp có quy định của pháp luật.

Về lãi suất nợ quá hạn, Thông tư 39/2016 ngày 30/12/2016 của NHNN về làm việc cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối có bạn quy định khi khoản nợ vay bị chuyển quá hạn thì tổ chức tín dụng cho vay tiến hành lãi suất quá hạn không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tài thời điểm chuyển nợ quá hạn.

Trên cơ sở thẩm định về phương án vay vốn, vốn tự có, nguồn trả nợ cụ thể của từng bạn, ngân hàng sẽ thỏa thuận có bạn về lãi suất quá hạn và được quy định ở hợp đồng tín dụng thích hợp có quy định của pháp luật.

Được biết, gói hỗ trợ cho vay mua nhà 30.000 tỷ, lãi suất ưu đãi 5-6%/năm, bắt đầu triển khai từ 6/2013. Theo quy định ở khoản 1, Điều 2 Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN, việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối có bạn từ nguồn tái cấp vốn của NHNN kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (1/6/2013 ).

Cũng theo NHNN, phần dư nợ vay được giải ngân từ ngày 1/6/2016 trở về trước sẽ được tiến hành lãi suất vay vốn ưu đãi của gói 30.000 tỷ đồng, phần dư nợ vay giải ngân sau ngày 1/6/2016 tiến hành lãi suất vay thương mại bình thường do bạn và ngân hàng cho vay tự thỏa thuận. Như vậy, các bạn mua nhà theo gói 30.000 tỷ, được giao nhà sau 1/6/2016, thì số tiền chi trả một vài đợt sau phải chịu lãi suất thương mại.


Canhoorchidpark.org – Theo Vietnamnet

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm