Phải công khai quy hoạch huyện đảo Phú Quốc

UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị công khai trọn vẹn những quy hoạch trên website và phải tăng cường Bên cạnh đó việc kiểm tra, xử lý nghiêm về 5 lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm.

Một góc đảo Phú Quốc. Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phải khẩn trương công khai trọn vẹn những quy hoạch (từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) trên website của Ban chậm nhất trong Quý III/2018, đồng thời phải được cập nhật không ngừng nghỉ nếu có điều chỉnh hoặc nhữngh tân quy hoạch mới. Yêu cầu này được đưa ra sau khi vô vàn sai phạm đất đai ở huyện đảo Phú Quốc vừa mới được mở bán.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị đoàn kiểm tra liên ngành phải tăng cường Bên cạnh đó việc kiểm tra, xử lý nghiêm về 5 lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm bao gồm:

– Lấn chiếm hành lang lộ giới.

– Lấn chiếm đất rừng.

– Bao chiếm, lấn chiếm đất đơn vị nhà nước quản lý.

– Trật tự thi công.

– Hoạt động kinh doanh, môi giới BDS.

Đáng chú tâm, lãnh đạo tỉnh còn đặt ra thời hạn đến hết tháng 7/2018, nếu tình hình vi phạm không được giải quyết dứt điểm mà còn phát sinh vụ việc mới phải có đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ những cấp có liên quan, kể cả cán bộ của đoàn kiểm tra nếu không đã đi vào hoạt động nhiệm vụ được giao.

Canhoorchidpark.org – Theo Công luận

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm