Phát hiện, xử lý nhiều vi phạm về đất đai trên huyện đảo Phú Quốc

Tỉnh Kiên Giang đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm đất đai, chặt phá rừng và sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

Huyện đảo Phú Quốc. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Từ trung tuần tháng 4 đến nay đã kiểm tra xử lý một vài công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, một vài hành vi sử dụng đất không đúng mục đích ở 2 xã Cửa Dương và Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc có 45 đối tượng, tổng tổng diện tích dao động 75ha được tách thành 2.363 thửa; xác định 31 trường hợp vi phạm làm các con phố bêtông trên đất nông nghiệp, có tổng tổng diện tích hơn 58.000m2 nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng đất; xác định 34 căn nhà thi công trên đất nông nghiệp, có tổng tổng diện tích dao động 3.000m2.

Ngoài ra, kiểm tra phát hiện 15 trường hợp lấn đất suối trên địa bàn xã Cửa Dương; trong đây đo đạc, xác định tổng diện tích lấn suối 12 trường hợp gần 10.500m2, 3 trường hợp còn lại tiếp tục đo đạc xác định tổng diện tích lấn chiếm để xử lý.

Kiểm tra tuyến các con phố Cửa Lấp-An Thới, xác định 117 hộ, có 135 công trình thi công vi phạm lấn chiếm đất các con phố bộ, hành lang an toàn giao thông.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã phối hợp có một vài đơn vị tính năng và huyện Phú Quốc xử lý một vài trường hợp vi phạm, buộc tháo dỡ công trình thi công, hoàn trả lại thực trạng đất ban đầu; các trường hợp chống đối, không hợp tác thực hiện một vài thủ tục xử lý theo quy định.

Cùng có đây, đoàn kiểm tra liên ngành đã xử lý 14/29 vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật và lấn, chiếm rừng; tổng tổng diện tích đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng bị thiệt hại hơn 53.500m2; khảo sát vùng đệm phát hiện 18 vụ hủy hoại rừng hơn 43ha.

Đoàn kiểm tra củng cố hồ sơ, xác định đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành và huyện Phú Quốc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật một vài trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, chặt phá rừng và sử dụng đất không đúng mục đích, tiếp tục kiểm tra theo kế hoạch để ổn định tình hình đất đai trên đảo.


Canhoorchidpark.org – Theo TTXVN

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm