Phê duyệt Khu du lịch Mũi Cà Mau rộng 20.100 ha

Ngày 1/7, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Mũi Cà Mau đến năm 2030, có tổng diện tích 20.100 ha.

Trong đây khu vực tập trung phát triển dao động 2.100 ha được giới hạn từ phía nam các con phố Hồ Chí Minh ra biển Đông, từ ấp Khai Long đến Công viên văn hoá du lịch Mũi Cà Mau có chiều rộng bình quân 1,4km, chạy dọc ven biển dao động 15 km.

Công viên văn hoá du lịch Mũi Cà Mau.

Theo qui hoạch, đến năm 2030, Khu du lịch Mũi Cà Mau đạt tiêu chí khu du lịch quốc gia, đâyn 2 triệu lượt khách, doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng, phát triển cơ sở lưu trú 2.000 buồng, tạo việc làm 3.000 lao động. Khu du lịch Mũi Cà Mau phát triển du lịch gắn có bảo vệ phong phú sinh học Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, di sản văn hoá, tài nguyên môi trường xung quanh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đặc trưng Khu du lịch Mũi Cà Mau là địa điểm địa lý, hệ sinh quyển đặc biệt rừng ngập mặn, văn hóa cuộc sống sông nước, biển đảo…

Canhoorchidpark.org – Theo Tiền phong

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm