Quốc hội sẽ giám sát quy hoạch, sử dụng đất đai như thế nào? ​

Quốc hội sẽ giám sát tình hình thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thành thị, quản lý, sử dụng đất đai ở thành thị trên phạm vi cả nước.Quốc hội sẽ giám sát quy hoạch, sử dụng đất đai. (Ảnh minh họa).

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 61 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở thành thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

Theo đây, Đoàn giám sát sẽ do ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn giám sát cộng có 9 thành viên khác thuộc 1 vài đơn vị có liên quan của Quốc hội.

Đoàn sẽ giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thành thị; quản lý, sử dụng đất đai ở thành thị.

Giám sát, việc ban hành và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thành thị; quản lý, sử dụng đất đai ở thành thị theo quy định của Luật đất đai 2013. Rà soát 1 vài quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thành thị; quản lý, sử dụng đất đai ở thành thị. Kết quả đạt được, các hạn chế, vướng mắc, các vấn đề cần sửa đổi, đã đi vào hoạt động chính sách bán hàng, pháp luật có liên quan.

Thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Chính phủ, 1 vài Bộ, ngành, UBND tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thành thị; quản lý, sử dụng đất đai ở thành thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý 1 vài vi phạm về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thành thị; quản lý, sử dụng đất đai ở thành thị; trách nhiệm của 1 vài tập thể và cá nhân có liên quan.

Đoàn giám sát làm việc có đại diện Chính phủ, Bộ, ngành, 1 vài cơ quan có liên quan về nội dung chuyên đề giám sát.

Trong khi đây Đoàn đại biểu Quốc hội 1 vài tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương (trừ 1 vài địa phương Đoàn giám sát có tổ chức Đoàn công tác đến làm việc) áp dụng giám sát ở 1 vài địa phương và gửi báo cáo kết quả giám sát đến Đoàn giám sát theo đề nghị cụ thể của Đoàn giám sát.

Qua giám sát, đoàn sẽ đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thành thị; quản lý, sử dụng đất đai ở thành thị; phục vụ sửa đổi Luật Đất đai 2013 và đã đi vào hoạt động chính sách bán hàng, pháp luật có liên quan.

Theo kế hoạch hành động của Đoàn giám sát, trước tháng 10/2018, Đoàn giám sát sẽ thi công đề cương báo cáo để 1 vài cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo, gồm Chính phủ, 1 vài bộ ngành hữu quan, UBND 1 vài tỉnh đô thị trực thuộc trung ương… Việc thi công kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được ban hành chậm nhất là ngày 15/9/2018.

Kết quả giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở phiên họp tháng 4/2019; báo cáo để Quốc hội áp dụng giám sát tối cao ở kỳ họp thứ 7.

Trước đây, ngày 15/6 báo cáo giải trình về dự thảo Nghị quyết, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 1 số ý kiến đề nghị nên giám sát quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở 1 vài thành thị trực thuộc trung ương, ở 3 khu vực dự định làm đặc khu kinh tế. Bổ sung nội dung giám sát về việc đầu cơ đất đai, việc nước ngoài mua đất thông qua người Việt Nam, bổ sung vấn đề quy hoạch treo, đất đã giao nhưng sử dụng sai mục đích…


Canhoorchidpark.org – Theo Tiền phong

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm