Quy hoạch đất đai ‘lộn xộn’, Đoàn giám sát của Quốc hội sắp vào cuộc

Ông Phùng Quốc Hiển, Phó chủ tịch Quốc hội sẽ làm trưởng đoàn giám sát cộng có 9 thành viên khác thuộc 1 vài đơn vị có liên quan của Quốc hội.Đoàn giám sát sẽ kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy hoạch đất đai. Ảnh minh họa.

Mục đích thành lập đoàn giám sát về đất đai của Quốc hội là nhằm tham khảo, phân tích việc ban hành văn bản, quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thành phố theo Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Trên cơ sở đây, Đoàn giám sát sẽ phân tích các kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, gặp khó vướng mắc; Xác định lý do, trách nhiệm của 1 vài cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất. Đồng thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả chính sách bán hàng pháp luật về quy hoạch và sử dụng đất đai trên phạm vi toàn quốc.

Theo kế hoạch hành động của Đoàn giám sát, trước tháng 10/2018, Đoàn giám sát sẽ thi công đề cương báo cáo để 1 vài cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo, gồm Chính phủ, 1 vài bộ ngành hữu quan, UBND 1 vài tỉnh thành phố trực thuộc trung ương… Việc thi công kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được ban hành chậm nhất là ngày 15/9/2018.

Giai đoạn từ tháng 12/2018 đến hết tháng 3/2019, Đoàn giám sát sẽ làm việc có Chính phủ, bộ ngành, 1 vài địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan tổng hợp báo cáo 1 vài cơ quan chịu sự giám sát. Đến tháng 3-4/2019, Đoàn thi công dự thảo báo cáo kết quả và ra mắt.

Nghị quyết số 61/2018/QH14 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở thành phố từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” nêu rõ Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn giám sát; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm Phó Trưởng đoàn Thường trực. Các Phó Trưởng đoàn gồm: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Đoàn giám sát cũng sẽ phân tích các kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, gặp khó, vướng mắc, xác định lý do, trách nhiệm của 1 vài cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thành phố; quản lý, sử dụng đất đai ở thành phố.

Qua giám sát, đoàn sẽ đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thành phố; quản lý, sử dụng đất đai ở thành phố; phục vụ sửa đổi Luật Đất đai 2013 và đã đi vào hoạt động chính sách bán hàng, pháp luật có liên quan.

Về phạm vi, Quốc hội giám sát tối cao tình hình thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thành phố; quản lý, sử dụng đất đai ở thành phố từ tháng 7/2014 đến hết năm 2018 trên phạm vi cả nước.

Kết quả giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở phiên họp tháng 4/2019, báo cáo để Quốc hội áp dụng giám sát tối cao ở kỳ họp thứ 7.

Trước đây, sáng 15/6, Báo cáo giải trình về dự thảo nghị quyết, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 1 số ý kiến yêu cầu nên giám sát quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở 1 vài thành phố trực thuộc trung ương, ở 3 khu vực dự tính làm đặc khu kinh tế. Bổ sung nội dung giám sát về việc đầu cơ đất đai, việc nước ngoài mua đất thông qua người Việt Nam, bổ sung vấn đề quy hoạch treo, đất đã giao nhưng sử dụng sai mục đích…


Canhoorchidpark.org – Theo Dân trí

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm