Rà soát các vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm

Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong liên quan đến dự án đầu tư, xây dựng khu thành thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm.

Theo đây, Chủ tịch UBND TP giao Ban Quản lý (BQL) Khu Thủ Thiêm chủ trì, phối hợp sở ngành và những đơn vị liên quan tiếp tục rà soát; tham mưu, trình đề xuất và dự thảo văn bản của UBND TP báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về những nội dung giải quyết khiếu nại của người dân liên quan đến việc cung cấp bản đồ phê duyệt Quy hoạch xây dựng KĐTM Thủ Thiêm và xác định ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm ở khu đất 4,3 ha ở khu phố 1, phường Bình An, quận 2.


Khu thành thị mới Thủ Thiêm – Ảnh: Hoàng Triều

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP chấp thuận đề xuất của BQL Khu Thủ Thiêm và Sở Kế hoạch- Đầu tư về phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tất cả 9 lô đất thuộc Khu tính năng số 1 trong KĐTM Thủ Thiêm; đồng thời, giao BQL Khu Thủ Thiêm chủ trì, phối hợp có Sở Tài nguyên và Môi trường cộng những đơn vị liên quan tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và thực hiện việc đấu giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

BQL Khu Thủ Thiêm chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Ban Tôn giáo và những sở ngành, đơn vị liên quan rà soát; tham mưu, đề xuất UBND TP và dự thảo văn bản của UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy thông qua kế hoạch, phương án giải quyết di dời những cơ sở tôn giáo trong KĐTM Thủ Thiêm, thu hồi đất của Trường Tiểu học Thủ Thiêm để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai xây dựng tuyến các con phố ven sông và công viên bờ sông theo đúng công đoạn quy định.


Canhoorchidpark.org – Theo NLĐ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm