Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng

Quá trình CPXD theo quy trình 1 cửa liên thông điện tử đã được Sở Xây dựng TPHCM thí điểm trong 6 tháng qua – bước đầu có lại một số kết quả tích cực và nhận được sự đồng tình của một số công ty (DN), cá nhân do sự tiện lợi và mau chóng.Quy định về quy hoạch chưa thống nhất nên việc thực hiện một số thủ tục để xin cấp phép thi công gặp gặp khó

Thay vì khi xin cấp phép thi công (CPXD) ở Sở Xây dựng TPHCM, một số chủ đầu tư phải làm tuần tự 3 thủ tục: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế thi công và CPXD có dao động 122 ngày, thì nay một số chủ đầu tư có thể nộp hồ sơ cộng 1 lúc cho 3 thủ tục trên ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có tổng thời gian thực hiện chỉ còn 42 ngày làm việc, kể cả thời gian lấy ý kiến một số cơ quan liên quan. Đó là quá trình CPXD theo quy trình 1 cửa liên thông điện tử đã được Sở Xây dựng TPHCM thí điểm trong 6 tháng qua – bước đầu có lại một số kết quả tích cực và nhận được sự đồng tình của một số công ty (DN), cá nhân do sự tiện lợi và mau chóng.

Hơn 50% hồ sơ không đạt yêu cầu

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, qua 6 tháng thí điểm, mật độ hồ sơ xin CPXD theo cơ chế liên thông chiếm dao động 1/3 tổng hồ sơ tiếp nhận ở Sở Xây dựng và lượng hồ sơ nộp theo cơ chế này tăng lên theo từng tháng, cho thấy một số DN rất quan tâm đến quy trình này.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện thí điểm cơ chế 1 cửa liên thông điện tử trong công tác CPXD thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng TPHCM theo Quyết định 52/2017 của UBND TPHCM tổ chức cuối tuần qua, ông Bùi Công Lương, Giám đốc dự án của Trường Đại học Văn Lang – đơn vị có 2 hồ sơ được CPXD theo quy trình này, cho biết việc ứng dụng quy trình này rất thuận lợi cho DN, rút ngắn thời gian nên dự án được triển khai nhanh hơn.

Trước đây, để có được 1 GPXD phải làm theo 3 bước tuần tự, mất 3 – 4 tháng, thậm chí đến cả năm, nhưng có quy trình mới chỉ mất dao động 50 ngày DN đã được cấp GPXD nên rất dễ dàng. Mặc dù vậy, ông Bùi Công Lương cũng như 1 số DN khác yêu cầu cần có sự cải thiện hơn trong việc liên thông giữa một số sở ngành ở một số khâu phân tách tác động môi trường, phân tách tác động giao thông, thẩm định PCCC, thỏa thuận đấu nối điện – nước… vì một số khâu này rất hay chậm trễ. Trong khi đây, chỉ cần 1 khâu thực hiện chậm trễ mà quá thời gian thực hiện trong quy trình liên thông thì chủ đầu tư phải rút hồ sơ ra và nộp lại từ đầu.

Về việc này, đại diện Phòng CPXD (Sở Xây dựng TPHCM) nhìn nhận, theo quy trình liên thông, một số cơ quan công dụng khi được hỏi ý kiến phải có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản hỏi ý kiến của Sở Xây dựng, nhưng thực ở một số cơ quan thường chậm trả lời, thậm chí… quên trả lời nên ảnh hưởng đến công đoạn và chất lượng giải quyết hồ sơ.

Bên cạnh đây, chủ đầu tư, đơn vị giải đáp thiết kế nếu thiếu năng lực và chuyên nghiệp thì quy trình cũng không đạt. “Do quy trình liên thông mới phải giải quyết đồng thời 3 thủ tục mà kết quả của thủ tục này là cơ sở, điều kiện để thực hiện thủ tục kia, nên nếu chủ đầu tư hoặc đơn vị giải đáp thiết kế thực hiện thiết kế không thích hợp có một số chỉ tiêu quy hoạch – thiết kế, không tuân thủ một số quy chuẩn, nguyên tắc thi công ứng dụng và quy định khác có liên quan đến 1 trong 3 thủ tục trên thì chẳng thể ứng dụng vào thực hiện theo quy trình nên phải thực hiện một số thủ tục lại từ đầu, gây tốn thời gian và nguồn lực”, vị này lý giải.

Thực tế cho thấy, trong dao động gần 100 hồ sơ nộp xin CPXD theo quy trình mới, chỉ dao động 20% được CPXD, gần 21% hồ sơ Sở Xây dựng ban hành văn bản giải đáp và gần 31% hồ sơ chủ đầu tư xin rút để dự định lại vì một số hồ sơ này không chắc chắn tính pháp lý và một số nhân tố kỹ thuật của hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định và CPXD theo quy định.

Cần liên thông Bên cạnh đây

Mặc dù quy trình liên thông mới đã rút ngắn được dao động 2/3 thời gian so có quy trình bình thường, nhưng ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho rằng việc rút ngắn này là do Sở Xây dựng gộp 3 thủ tục thuộc thẩm quyền của sở để thực hiện 1 lần chứ chưa liên thông có một số khâu thuộc thẩm quyền của một số sở ngành khác, nên thực chất chưa giảm thủ tục bao nhiêu.

Các thủ tục thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật, thẩm duyệt thiết kế PCCC, phân tách tác động môi trường đang được thực hiện theo quy định chuyên ngành, chưa có quy định pháp lý để triển khai liên thông nên chủ đầu tư phải thực hiện từng bước cho một số thủ tục trên khiến kéo dài thời gian và tăng giá thành cho DN.

Sau thời gian thí điểm, có sự thống nhất cao của một số sở ngành cũng như sự đồng tình của nhiều DN, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng cho thực hiện cơ chế này chính thức và nhân rộng ở một số đơn vị, cơ quan khác; đồng thời, trình Bộ Xây dựng tham khảo, phối hợp và chuẩn hóa giữa một số cơ quan nhà nước về hình thức và nội dung hồ sơ mà chủ đầu tư phải nộp và ban hành chính thức bộ thủ tục hành chính này. Ngoài ra, Sở Xây dựng TPHCM sẽ nghiên cứu kỹ để kiến nghị Bộ Xây dựng giảm từ 3 bước trong CPXD giai đoạn này chỉ còn 1 bước là CPXD. Các bước còn lại chỉ là thành phần trong hồ sơ CPXD để việc cải một sốh hành chính triệt để Bên cạnh đây.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, để phát huy hiệu quả của việc thực hiện cơ chế liên thông trong CPXD theo quy trình mới, thì việc tổ chức tốt công tác quy hoạch phải được quan tâm danh tiếng. Các đồ án quy hoạch thi công, thi công lộ giới, hẻm giới; một số quy chế về quản lý quy hoạch thiết kế thành phố hoặc thiết kế thành phố đã được một số cơ quan thẩm quyền phê duyệt ban hành phải được ra mắt công khai minh bạch.

Các cơ quan công dụng quản lý nhà nước về quy hoạch phải khẩn trương triển khai lập, thẩm định và phê duyệt một số đồ án quy hoạch chi tiết; ban hành một số quy chế về quản lý quy hoạch, thiết kế thành phố hoặc thiết kế thành phố để có cơ sở cho chủ đầu tư triển khai lập và trình thẩm định dự án đầu tư thi công, cung cấp điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền CPXD.


Canhoorchidpark.org – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm