Sai phạm đất đai ở TP.HCM: Chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm, không kỷ luật

UBND TP.HCM cho biết, qua quá trình thanh tra, cảm thấy một số đơn vị có thiếu sót, mặt hạn chế, tuy nhiên chưa đến mức nghiêm trọng nên chọn lọc không xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

Mới đây, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, UBND TP.HCM đã có báo cáo gửi Thủ tướng về việc xử lý sau thanh tra đất đai trên địa bàn đô thị.

Cụ thể, về mặt chính quyền, một số cơ quan gồm: Sở Tài nguyên – Môi trường; Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Sở Xây dựng; Ban Quản lý khu Nam; UBND một số quận 2, quận 7, quận 9, quận Thủ Đức, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh sẽ không xử lý kỷ luật mà chỉ tổ chức kiểm điểm, rút bí kíp.

Văn bản của UBND TP.HCM ghi rõ: “Sở Tài nguyên – Môi trường đã rút ra nhiều bài học cũng như các bất cập về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất trong quá trình thực hiện tham mưu cho UBND đô thị kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên – Môi trường sửa đổi hoặc ban hành một số văn bản liên quan.

Qua đây, Sở nghiêm túc rút bí kíp để hạn chế các thiếu sót xuất phát từ các lý do và đề xuất, kiến nghị có cấp thẩm quyền các vấn đề còn vướng mắc nhằm đưa công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.UBND TP.HCM cho biết, qua quá trình thanh tra, cảm thấy một số đơn vị có thiếu sót, mặt hạn chế, tuy nhiên chưa đến mức nghiêm trọng nên chọn lọc không xử lý kỷ luật về mặt Đảng. (Ảnh minh hoạ).

Đối có Cục Thuế đô thị, qua kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân theo quy trình quy định, Hội đồng đô thị đã thống nhất không xử lý kỷ luật đối có 8 cá nhân công chức và công chức lãnh đạo, thay vào đây là thông báo phê bình nghiêm khắc đối có một số cá nhân này.

Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên của một số đơn vị và theo quy định ở khoản 1, Điều 6 Nghị định 34/2011 thì thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm nên đến nay không còn thời hiệu để tham khảo kỷ luật về mặt chính quyền đối có một số cá nhân vi phạm.

Về mặt Đảng, đối có Cục Thuế đô thị, UBND đô thị cho biết, trên cơ sở một số mặt hạn chế được nêu ở Kết luận thanh tra, một số tổ chức Đảng có đảng viên liên quan đã thực hiện một số bước kiểm điểm, tham khảo trách nhiệm từng đảng viên theo quy định nên chọn lọc không xử lý đối có 7 đảng viên (riêng ông Đỗ Thái Hưng – công chức Chi cục thuế Gò Vấp không là đảng viên) mà thông báo phê bình nghiêm khắc đối có 7 đảng viên này.

Đối có Sở Tài nguyên – Môi trường; Ban Quản lý khu Nam; quận 9; quận Thủ Đức; quận Bình Tân, cảm thấy một số thiếu sót nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật về mặt Đảng, nên đã góp ý và đề xuất không kỷ luật mà chỉ kiểm điểm, nhắc nhở.

Riêng Sở Quy hoạch – Kiến trúc; UBND quận 2; quận 7; huyện Bình Chánh, Đảng ủy một số đơn vị đang rà soát, tham khảo, sau khi có kết quả sẽ báo cáo UBND đô thị.

Căn cứ kết quả rà soát nói trên, Sở Nội vụ đề xuất UBND đô thị kiến nghị Ban Tổ chức Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham khảo xử lý một số cá nhân và tập thể liên quan đến kết luận thanh tra về mặt Đảng (nếu có) theo đúng quy định.


Canhoorchidpark.org – Theo VTC News

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm