Sẽ cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đường vành đai 2,5

UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối có 1 trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến một vài con phố 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1).

UBND quận Thanh Xuân cho biết, thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 6/4/2010 của UBND thành thị Hà Nội về việc thu hồi 67.125m2 đất ở phường Định Công và phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân; giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng thành thị quận Hoàng Mai để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái an cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến một vài con phố 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1), UBND quận Thanh Xuân đã triển khai công tác GPMB từ tháng 4/2017, trên tổng số 33 trường hợp có nhà đất trong diện GPMB có diện đất là 8.713m2.

Đến tháng 9/2017, UBND quận Thanh Xuân đã hoàn thành công tác GPMB của 32/33 trường hợp có quy mô đất là 8.633,01 m2 tương đương 99,08% quy mô đất phải thu hồi (đã bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Hoàng Mai và nhà đầu tư doanh nghiệp Hoàng Hà để rào đất xây dựng dự án).

Dự án có 4/33 trường hợp được xét mua nhà tái an cư, UBND quận đã tổ chức tuyên truyền, vận động một vài hộ bàn giao mặt bằng và nhận tiền tạm cư, đã có 3/4 hộ bàn giao mặt bằng.

Hiện nay, còn lại 1 trường hợp hộ gia đình cá nhân ông Nguyễn Thanh Bình và vợ bà Phan Thị Phương chưa bàn giao mặt bằng có quy mô đất là 79,99 m2 (gia đình được bố trí tái an cư ở căn hộ chung cư số 611 nhà A2 phường Kim Giang, quy mô sử dụng 56,68m2 đã được UBND Thành phố phân phối nhà ở Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 8/1/2018).

Để chắc chắn công đoạn công tác GPMB thu hồi đất thực hiện dự án, căn cứ quy định hiện hành, ngày 11/5/2018, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Quyết định số 1220/QĐ-CTUBND về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến một vài con phố 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1) đối có ông Nguyễn Thanh Bình và vợ bà Phan Thị Phương, địa chỉ thu hồi đất GPMB ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Đến nay, sau nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động, ông Nguyễn Thanh Bình và vợ bà Phan Thị Phương vẫn không đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Ngày 12/6/2018, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối có trường hợp nói trên (thời gian tổ chức cưỡng chế vào hồi 8h ngày 21/6/2018).


Canhoorchidpark.org – Theo ANTĐ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm