Sẽ xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm và san lấp kênh rạch

UBND TP Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Giao thông – Vận tải tham mưu UBND đô thị biện pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối có hệ thống thoát nước trong thời gian tới. UBND đô thị sẽ thành lập tổ kiểm tra đột xuất tình hình xử lý chống ngập ở 1 địa bàn trọng tâm.

Ảnh: Internet

Đồng thời, UBND TP Hồ Chí Minh nghiêm cấm và sẽ xử lý triệt để việc san lấp kênh rạch trong một số dự án thi công. Trong trường hợp bất khả kháng, việc san lấp kênh rạch cần được tìm hiểu kỹ khả năng thoát nước, trữ nước cho khu vực và có biện pháp thay thế hiệu quả.

UBND đô thị cũng giao UBND một số quận, huyện ngăn chặn và xử lý triệt để hiện trạng xâm hại, lấn chiếm hệ thống thoát nước, san lấp kênh rạch; ưu tiên giải quyết ở một số điểm thắt nút cổ chai; triển khai công tác duy tu, nạo vét, khơi thông dòng chảy của kênh rạch, cống thoát nước, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trước mùa mưa.


Canhoorchidpark.org – Theo Hà Nội mới

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm