“Siêu dự án” rộng 4.690m2 của Tập đoàn Hạ Long bị thu hồi

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra chọn lọc thu hồi dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp rộng 4.690m2 của Tập đoàn Hạ Long ở thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà do chậm triển khai hơn 5 năm.

Quyết định thu hồi dự án được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện ký ngày 1/8/2018, nêu rõ, nguyên nhân thu hồi là do dự án chậm triển khai trên 5 năm (71 tháng) kể từ ngày được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết dự án.

Ngoài ra, Tập đoàn Hạ Long đã nhiều lần thực hiện không đúng cam đoan có UBND huyện Hải Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế về thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, ký quỹ chắc chắn thực hiện dự án, một số thủ tục đầu tư thi công theo quy định về công đoạn triển khai dự án ở một số biên bản làm việc ngày 12/5/2017, ngày 21/5/2015, ngày 30/12/2014, ngày 12/11/2014, ngày 26/6/2014…

Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp có tên thương mại là Hải Hà Plaza. Dự án đã được chính quyền Quảng Ninh chấp thuận vị trí thi công từ cuối năm 2010, phê duyệt quy chi tiết thi công 1/500 vào tháng 10/2012; Với vốn đầu tư chuẩn bị dao động 66.192 tỷ đồng, trên quy mô đất sử dụng 4.690 m2.

Canhoorchidpark.org – Theo BizLive

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm