Tăng cường giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân

– Vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đây, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6857/VPCP-QHĐP ngày 19/7/2018, nội dung kiến nghị như sau:“Đề nghị tăng cường giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân”.

Tại văn bản phúc đáp, Bộ Xây dựng trả lời có nội dung như sau: Trong những năm qua, hệ thống pháp luật về nhà ở xã hội đã càng ngày càng được đã đi vào hoạt động để thích hợp có điều kiện thực tiễn của đất nước. Nhiều cơ chế, chính sách bán hàng ưu đãi, hỗ trợ đã được ban hành nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho những đối tượng chính sách bán hàng, gặp khó về nhà ở, trong đây có đối tượng là công nhân làm việc ở những khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, những cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp (gọi tắt là công nhân).

Theo đây, Chủ đầu tư những dự án xây dựng nhà ở xã hội dành cho công nhân được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được giảm 50% thuế suất thuế giá trị tăng thêm và thuế suất thuế lương công ty; được địa phương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án. Trường hợp những tổ chức, công ty tự lo chỗ ở cho người lao động, nếu đầu tư xây dựng nhà ở, tự mua nhà ở hoặc thuê nhà ở để bố trí cho công nhân lao động của đơn vị mình ở mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà có giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội do UBND cấp tỉnh ban hành thì kinh phí mua hoặc thuê nhà ở được tính là kinh phí hợp lý trong kinh phí sản xuất khi tính thuế lương công ty…

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã có quy định đối có khu công nghiệp đã hình thành mà chưa có hoặc chưa cung cấp đủ nhà ở và hạ tầng xã hội cho công nhân (nhà trẻ, trường học,…) thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung quỹ đất trong quy hoạch địa phương để phát triển nhà ở xã hội có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đối có khu công nghiệp đang trong GĐ hình thành phải bố trí đủ quỹ đất để phát triển những dự án nhà ở cho công nhân có đầy đủ hạ tầng…

Trong GĐ 2009-2016, có sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, việc phát triển nhà ở xã hội, trong đây có nhà ở cho công nhân đã đạt được những kết quả rất tích cực, nhận được sự chấp nhận của toàn xã hội. Đặc biệt là từ giữa năm 2013, khi Chính phủ bắt đầu triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội, góp phần giải quyết chỗ ở ổn định cho hàng triệu hộ gia đình chính sách bán hàng xã hội.

Theo báo cáo, trong GĐ này, trên cả nước đã đã đi vào hoạt động 93 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, có quy mô xây dựng dao động 37.500 căn hộ cao tầng. Trong đây, tỉnh Thái Nguyên (1 trong những địa phương có số lượng lớn công nhân đang làm việc ở những khu công nghiệp) được phân tách là địa phương tích cực trong việc triển khai phát triển nhà ở xã hội cho công nhân (hiện đã giải quyết được chỗ ở cho hơn 30.000 công nhân trên địa bàn tỉnh).

Tuy nhiên, từ cuối năm 2016 đến nay, việc triển khai những dự án nhà ở xã hội (trong đây có nhà ở xã hội dành cho công nhân) đang bị chững lại, nhiều dự án phát triển chậm độ hoặc tạm dừng xây dựng, số lượng nhà ở xã hội cung ứng ra phân khúc hầu như không có. Theo báo cáo, trong GĐ này trên cả nước mới có 07 dự án nhà ở xã hội cho công nhân được đã đi vào hoạt động, quy mô xây dựng dao động 3.500 căn hộ cao tầng.

Có nhiều lý do dẫn đến hiện trạng ách tắc trong việc triển khai những dự án nhà ở xã hội nói trên (nguồn vốn ngân sách bố trí để thực hiện chính sách bán hàng hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định ở Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội còn thiếu và triển khai quá chậm. Chính quyền ở 1 số địa phương chưa quan tâm đến việc phát triển nhà ở xã hội; chủ đầu tư chưa chủ động đầu tư xây dựng loại nhà ở có quy mô nhỏ, giá thấp; cơ cấu nguồn cung căn hộ cao tầng nhà ở bị mất cân đối, …). Trong đây, lý do chính là do sau khi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở theo quy định ở Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ đã giải ngân hết vào cuối tháng 12/2016, đến nay nguồn vốn ngân sách bố trí để thực hiện chính sách bán hàng hỗ trợ nhà ở xã hội vẫn chưa cung cấp được mục tiêu đã đề ra.

Bộ Xây dựng cũng đã nhận được nhiều ý kiến của cử tri đề nghị khẩn trương bổ sung nguồn vốn ngân sách để triển khai hỗ trợ nhà ở xã hội. Tuy nhiên, tính đến tháng 8/2018, ngân sách Nhà nước mới bố trí nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội dao động gần 1.300 tỷ đồng cho cả GĐ 2018-2020, chỉ bằng 13% so có đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội; còn những tổ chức tín dụng khác vẫn chưa được bố trí nguồn vốn cấp bù lãi suất để cho vay.

Để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân trong GĐ 2016-2020 theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đồng thời tháo gỡ gặp khó cho những công ty đang triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công GĐ 2016-2020 để thực hiện chính sách bán hàng nhà ở xã hội. Trong đây, đề nghị bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội GĐ đến năm 2020 và cấp vốn cho những tổ chức tín dụng để bù lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội trong năm 2018.

Tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 về đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ chính quyền địa phương, nhất là những địa phương có nhiều khu công nghiệp là cấp chọn lọc sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội, trong đây có nhà ở cho công nhân. Chỉ thị đã đề nghị những Bộ ngành và chính quyền địa phương phải tập trung triển khai những biện pháp nhằm tháo gỡ gặp khó cho việc phát triển nhà ở cho công nhân, huy động những công ty kinh doanh BDS, công ty có sử dụng nhiều lao động và người dân tham dự đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân ở những khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đô thị để cho người dân, công nhân lao động… được thuê, thuê mua và mua, cải thiện chỗ ở.

Ngoài ra, để đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng nhà ở và những công trình hạ tầng thiết yếu cho công nhân ở những khu công nghiệp (nhà trẻ, trường học, công trình y tế, văn hóa, giáo dục. Ngày 12/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng những thiết chế của công đoàn ở những khu công nghiệp, khu chế xuất và giao cho Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chủ trì triển khai Đề án này.

Theo đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện đang triển khai thực hiện Đề án này ở 1 số khu công nghiệp, thực hiện mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu toàn bộ khu công nghiệp, khu chế xuất đều có thiết chế của công đoàn bao gồm cả nhà ở, nhà trẻ, trung tâm thương mại, những công trình y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

Bộ Xây dựng cho rằng, khi có sự phối hợp nghiêm ngặt, không ngừng nghỉ và tổ chức thực hiện quyết liệt của những Bộ, ngành trung ương và những địa phương trong việc triển khai thực hiện Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án Đầu tư xây dựng những thiết chế của công đoàn ở những khu công nghiệp, khu chế xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì việc phát triển nhà ở cho công nhân trong thời gian tới sẽ được đẩy mạnh, bảo đảm giải quyết chỗ ở có đầy đủ hạ tầng xã hội, góp phần nâng cao cuộc sống của công nhân, trong đây có địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Canhoorchidpark.org theo Báo Xây Dựng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm