Thanh tra ACV: Hàng loạt sai phạm vì vừa đá bóng vừa thổi còi

ACV phải thực hiện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý tổng số tiền là 117.116.510.839 đồng.

Theo báo cáo của ACV, GĐ từ tháng 3/2012 đến tháng 12/2016, ACV đầu tư, xây dựng 85 dự án (có mức đầu tư trên 15 tỷ đồng) có tổng mức đầu tư 1 số dự án là 42.140 tỷ đồng.

Trong số đây, giá trị đầu tư bằng NSNN là 1.421 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 4.221 tỷ đồng; vốn ODA 12.443 tỷ đồng; vốn của ACV là 24.000 tỷ đồng.

Theo Kết luận thanh tra số 5045/KL –BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về trách nhiệm huy động, quản lý, sử dụng vốn đầu tư do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quản lý, ACV là công ty cổ phần, vốn nhà nước chiếm 95,4%; vốn đầu tư của ACV chủ yếu là vốn nhà nước. Vì vậy, 1 số dự án của ACV vừa là cấp chọn lọc đầu tư, chủ đầu tư thực hiện dự án, vừa là đơn vị tiếp nhận dự án trong GĐ khai thác có thể dẫn đến thiếu khách quan trong khâu quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Kết luận thanh tra nêu rõ, 1 số dự án xây dựng do ACV đầu tư đã thực hiện căn bản theo 1 số trình tự, thủ tục quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn các tồn ở, hạn chế.

Cụ thể, về công tác quy hoạch 1 số cảng hàng không, ACV chưa tiên liệu sát tốc độ tăng trưởng lưu lượng hành khách, hàng hóa, dẫn đến 1 số cảng hàng không bị quá tải, 1 số cảng hàng không chưa đạt công suất theo quy hoạch.

Các nội dung quy hoạch không còn thích hợp có khai thác, dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1 số cảng để cung cấp nhu cầu thực ở. Điều này ảnh hưởng đến công đoạn triển khai dự án, lý do do sự tăng trưởng nóng về sản lượng hành khách trong thời gian qua.

Về công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch trung và dài hạn, kế hoạch vốn của ACV chưa sát có thực ở nên có dự án giá trị giải ngân lớn hơn hoặc thấp hơn kế hoạch vốn; có dự án có kế hoạch vốn nhưng chưa thực hiện giải ngân.

Dự án mở rộng nhà ga quốc tế T2 sân bay Tân Sơn Nhất bố trí vốn đầu tư dự án không đúng theo Quyết định đầu tư dự án được phê duyệt.

Về công tác quản lý xây dựng, trong GĐ dự kiến đầu tư, công tác khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt dự án, chất lượng 1 số dự án còn hạn chế, nên trong quá trình thực hiện phải 1 sốh tân kiến trúc cơ sở, bổ sung hạng mục dự án, điều chỉnh hạng mục dự án, tổng mức đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, lập dự án đầu tư theo quy hoạch. Tuy nhiên quy hoạch còn hạn chế nên 1 số dự án đầu tư xong đã phải nâng cấp mở rộng.

ACV bị phát hiện có nhiều sai phạm ở Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Trong GĐ đầu tư, ở 1 số dự án chất lượng công tác khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt kiến trúc kỹ thuật, dự toán chưa cao, chưa sát có thực ở, nên trong quá trình xây dựng phải điều chỉnh kiến trúc, bổ sung hạng mục, khối lượng phát sinh, 1 sốh tân chất liệu, điều chỉnh đơn giá, thiết bị,… cho thích hợp có thực ở.

Thiết kế kỹ thuật 1 sốh tân so có kiến trúc cơ sở nhưng chưa áp dụng điều chỉnh kiến trúc cơ sở theo quy định. Tính sai đơn giá, tính trùng kinh phí, giải pháp xây dựng chưa đúng.

Trong quá trình xây dựng nghiệm thu chủ đầu đầu tư đã phê duyệt điều chỉnh kiến trúc (Dự án ga hành khách Phú Quốc, Dự án ga hành khách Vinh,…).

Về công tác đấu thầu, có nhiều gói thầu đến khi chấm thầu chỉ còn lại 01 nhà đầu tư tham dự, hoặc có nhiều nhà thầu tham dự nhưng chỉ có 01 nhà thầu đạt hồ sơ về đề xuất kỹ thuật, có tình huống này chưa có sự tranh đua về giá.

Việc phân chia gói thầu có giá trị lớn chưa hợp lý nên căn bản là ít nhà thầu đủ năng lực tham dự.

Trong công tác quản lý chất lượng công trình, 1 số công tác chưa tuân thủ quy định phải nghiệm thu theo quy trình để kiểm soát khối lượng, chất lượng; 1 số công tác, thiết bị lắp đặt không đúng có hồ sơ kiến trúc nhưng vẫn được nghiệm thu, chi trả; nghiệm thu còn trùng lắp; không đúng khối lượng; nhật ký giám sát chưa ghi chép đầy đủ theo quy định.

Về xử lý kinh tế, theo kết luận của thanh tra, ACV phải thực hiện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý tổng số tiền là 117.116.510.839 đồng, bao gồm:

Thu hồi về tài khoản ACV ở dự án Nhà ga hành khách Phú Quốc 67,787 tỷ đồng; giảm trừ khi thanh quyết toán số tiền 1,848 tỷ đồng (thuộc 1 số dự án mở rộng nhà ga quốc tế T2 Tân Sơn Nhất GĐ 1, Dự án các con phố tầng và sân đỗ xe hơi sân bay Vinh, Dự án các con phố HCC 25R sân bay Tân Sơn Nhất).

Thanh tra Bộ GTVT cũng đề nghị ACV phải rà soát 1 loạt 1 số hồ sơ kiến trúc, dự toán duyệt, dự toán thầu, giải pháp tổ chức xây dựng; rà soát và khẩn trương khắc phục các tồn ở nêu trong Kết luận thanh tra.

Canhoorchidpark.org – Theo Infonet

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm