Thanh tra xây dựng phát hiện loạt vấn đề tại công trình của Văn Phú Invest

Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Trường đại học Y tế công cộng do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest làm chủ đầu tư để xảy ra nhiều sai sót.

Văn Phú Invest dính nhiều sai sót ở Dự án trường đại học Y tế công cộng

Cụ thể, kết luận Thanh tra số 417/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành giữa năm 2017 chỉ rõ, về công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình, 1 số gói thầu thực hiện chưa đúng các quy định về lập hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng công trình như: Nhật ký xây dựng ghi chưa đầy đủ, lập phương pháp kỹ thuật và tổ chức xây dựng không có phương pháp chắc chắn an toàn lao động, thiếu biên bản kiểm tra máy móc thiết bị xây dựng của nhà thầu xây dựng xây dựng…

Về công tác nghiệm thu chi trả, sai tăng giá thành quản lý dự án, giải phóng mặt bằng, công tác chi trả các gói thầu có tổng giá trị hơn 8,4 tỷ đồng.

Trên cơ sở đây, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest chỉ đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Giảng Võ (công ty dự án) kiểm điểm, rút bí kíp trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, khắc phục và nghiêm túc chấp hành các đề nghị trong kết luận và báo cáo kết quả thanh tra.

Kiểm điểm, rút bí kíp trong công tác tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đối có các nhà thầu giải đáp thẩm tra, thẩm định, giải đáp giám sát và nhà thầu xây dựng.

Cũng ở kết luận này, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ, tổng giá trị lập, phê duyệt dự toán; giá thành quản lý dự án, giải phóng mặt bằng và nghiệm thu chi trả không đúng là hơn 12,6 tỷ đồng.

Trong đây, số tiền do lập, phê duyệt dự toán không đúng là hơn 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên các nội dung sai sót trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán đã được công ty dự án giảm trừ khi chi trả.

Tổng số tiền giá thành quản lý dự án, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, chi trả không đúng quy định là hơn 8,4 tỷ đồng. Cụ thể, số tiền chi trả vượt giá thành quản lý dự án là hơn 5,3 tỷ đồng; số tiền chi trả vượt giá thành giải phóng mặt bằng là hơn 2,1 tỷ đồng; số tiền nghiệm thu chi trả chưa đúng là 856 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị, Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Giảng Võ giảm trừ tổng số tiền là hơn 8,4 tỷ đồng nêu trên khi quyết toán dự án.

Từ các sai sót nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ứng dụng xử lý vi phạm hành chính trong làm việc xây dựng đối có Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Giảng Võ có tổng số tiền 127,5 triệu đồng.

Theo nghiên cứu, tháng 7/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú- Invest và Bộ Y tế ký kết hợp đồng xây dựng dự án Trường Đại học Y tế công cộng mới ở Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm có tổng mức đầu tư 653,8 tỷ đồng. Đây là dự án Thứ nhất của Bộ Y tế được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận cho ứng dụng theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Với hình thức đầu tư theo hình thức BT, Văn Phú- Invest “thâu tóm” được mảnh đất vàng ở số 138 B, Giảng Võ, quận Ba Đình có tổng tổng diện tích dao động dao động 15.600m2.


Canhoorchidpark.org – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm