Thời gian cấp phép xây dựng sẽ được rút ngắn đáng kể

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện 1 số giải pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và 1 số thủ tục liên quan.

Việc cấp phép xây dựng sẽ giảm từ 82 ngày xuống còn tối đa 63 ngày. Ảnh minh họa, Internet

Theo đây, Thủ tướng đề nghị tăng cường áp dụng công nghệ tài liệu, thực hiện hiệu quả cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng.

Cụ thể, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định kiến trúc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng từ 82 ngày xuống còn tối đa 63 ngày (giảm 19 ngày); trong đây, thẩm định kiến trúc cơ sở giảm tối thiểu 5 ngày, thẩm định kiến trúc kỹ thuật hoặc kiến trúc bản vẽ xây dựng giảm tối thiểu 4 ngày và cấp giấy phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày; trong trường hợp 1 số thủ tục này do cộng 1 có quan thực hiện thì có thể tự cân đối thời gian đối có từng thủ tục bảo đảm tổng thời gian giảm đối có 3 thủ tục trên là 19 ngày.

Cơ quan chủ trì, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên là 1 số Bộ Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an, Quốc phòng; 1 số Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương. Thời gian đã đi vào hoạt động năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an, UBND cấp tỉnh, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, chủ trì, chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày);

Trong đây, góp ý đối có dự ánkiến trúc quy hoạch giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, góp ý đối có kiến trúc cơ sở từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục kết nối cấp điện, cấp, thoát nước từ 14 ngày xuống còn tối đa 7 ngày (giảm 7 ngày). UBND cấp tỉnh, 1 số doanh nghiệp cấp, thoát nước, doanh nghiệp điện lực chủ trì, chỉ đạo đã đi vào hoạt động nhiệm vụ này năm 2018.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai 1 số tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương chủ trì, chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền có đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất từ 30 ngày theo phân tích của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày);

Xem xét sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi đã đi vào hoạt động xây dựng xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết 1 số thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.

Canhoorchidpark.org – Theo Đầu tư

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm