Thống nhất miễn, giảm giá vé qua trạm BOT Tân Đệ

Bộ GTVT thống nhất có đề xuất của Tổng cục Đường bộ miễn, giảm giá vé cho người dân quanh trạm BOT Tân Đệ.

3

Trạm thu giá BOT ân Đệ – (Ảnh internet)

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ VN, UBND tỉnh Thái Bình và Công ty CP Tasco 6 thống nhất giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ cho một số phương tiện quanh trạm thu giá Tân Đệ, dự án nâng cấp cải tạo QL10 từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ theo đề nghị của Tổng cục Đường bộ VN trên qui định thích hợp có chỉ đạo của Bộ ở văn bản 11519 ngày 11/10/2017.

Theo đây, một số đối tượng được giảm giá là phương tiện thuộc chủ có có hô khẩu thường trú (chủ có là cá nhân), có trụ sở chính (chủ có là tổ chức, công ty) ở khu vực thuộc phạm vi được giảm giá có địa chỉ được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

“Các xe của cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng được giảm giá khu vực kế bên trạm thu giá (trừ một số xe thuộc đối tượng được miễn giảm theo quy định của pháp luật). Cơ quan nhà nước phải gương mẫu thực hiện mua vé khi qua trạm thu giá, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách bán hàng pháp luật của nhà nước”, công văn nêu rõ.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo một số cơ quan tính năng của tỉnh chủ trì phối hợp có Tổng cục Đường bộ VN và nhà đầu tư xác nhận cụ thể một số phương tiện thuộc đối tượng được giảm giá dịch vụ theo nội dung trên. UBND tỉnh Thái Bình (hoặc cơ quan trực thuộc được tỉnh Thái Bình ủy quyền) chịu trách nhiệm về tính chính xác danh sách phương tiện đề xuất thuộc đối tượng được giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ.

Tổng cục Đường bộ VN và công ty dự án kiểm tra đối tượng, phương tiện được giảm giá, mức giảm giá theo chủ trương trên; chỉ đạo và tổ chức triển khai thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ thuân thủ quy định ở một số Thông tư như Thông tư 35/2016 và 49/2016 của Bộ GTVT và một số quy định của pháp luật; chọn lọc thời điểm bắt đầu giảm giá khi có đầy đủ điều kiện.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đề nghị một số cơ quan, đơn vị liên quan tổ tuyên truyền, vận động, chắc chắn an ninh trật tự, an toàn giao thông, không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông trong quá trình thực hiện. Định kỳ mỗi quý cung cấp tình hình biến động một số phương tiện thuộc đối tượng giảm giá để nhà đầu tư, công ty dự án thực hiện.

Trước đây, Tổng cục Đường bộ VN đã đề xuất Bộ GTVT về miễn, giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ ở trạm thu giá Tân Đệ thuộc dự án nâng cấp, cải tạo QL10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng BOT sau khi đạt được sự thống nhất có nhà đầu tư, công ty dự án. Theo đây, Tổng cục Đường bộ VN đề xuất giảm giá chung 13% cho toàn bộ một số loại vé so có giá giai đoạn này (vé loại 1: 30.000 đồng, loại 2: 40.000 đồng, loại 3: 60.000 đồng, loại 4: 100.000 đồng và loại 5: 170.000 đồng), một số vé tháng, quý giảm tương ứng.

Về miễn giảm đối có một số phương tiện của một số địa phương vùng kế bên trạm thu giá, Tổng cục Đường bộ VN cho biết, hiện nhà đầu tư đang cộng có địa phương thống kê phương tiện ở một số địa phương gần trạm thu giá Tân Đệ để xác định miễn, giảm đối có từng loại phương tiện, từng địa phương.

Về hiệu quả của phương án tài chính khi miễn,giảm giá vé, Tổng cục Đường bộ VN cho biết, do năm 2017 số thu tăng 145% so có chuẩn bị trong phương án tài chính của hợp đồng đã ký, bởi thế việc giảm giá vé chung (13%) và miễn giảm đối có phương tiện thuộc một số địa phương vùng kế bên trạm thu giá (chuẩn bị dao động 5% số thu) không làm thời gian hoàn vốn của dự án kéo dài thêm so có hợp đồng đã ký.

Canhoorchidpark.org – Theo Báo Giao Thông

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm