Thu hồi đất kiểu… “3 chưa”

Chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có Quyết định thu hồi đất, chưa có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường theo quy định, thế nhưng UBND xã Hà Lộc (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã thu hồi, kiểm đếm, bồi thường đất, cây cối, vật thiết kế của 1 số hộ dân ở đồi Ma Đốc (khu 13, xã Hà Lộc). Nhiều sai phạm đã được kết luận và đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.Thu hồi đất kiểu… “3 chưa” Ông Trần Văn Châu phản ánh về khu đất của nhà ông ở đồi Ma Đốc bị xã Hà Lộc thu hồi kiểu “3 chưa”. Ảnh: HO

UBND thị xã Phú Thọ nhận được đơn thư của công dân nội dung liên quan đến thu hồi đất của 1 số hộ dân ở đồi Ma Đốc thuộc khu 13, xã Hà Lộc không đúng mục đích để mở rộng các con phố 35m như thông báo ban đầu đối có 1 số hộ dân mà để chia chác cá nhân cho 1 số cán bộ xã.

Theo xác minh của Thanh tra thị xã, tình trạng 1 số thửa đất theo công dân phản ánh gồm 1 số gia đình: Trần Quang Viễn, Trần Kim Phượng, Hà Thị Gọn và Trần Văn Châu ở khu đồi Ma Đốc, khu 13, xã Hà Lộc đã được UBND xã Hà Lộc thu hồi, bồi thường cho 1 số hộ dân và san gạt mặt bằng từ năm 2013.

Ngày 5/11/2013, UBND thị xã Phú Thọ ban hành Quyết định 1542c/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết chia ô phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở ở khu vực đồi Ma Đốc.

Trên cơ sở chọn lọc trên, xã Hà Lộc thực hiện thu hồi, kiểm đếm, bồi thường cho 1 số hộ dân gồm 1 số bước và có hồ sơ: lập biên bản kiểm đếm chi tiết căn cứ vào Quyết định 1542c/QĐ-UBND; biên bản xác nhận và cam đoan về lý do sử dụng đất; biên bản bàn giao đất đã đã đi vào hoạt động công tác bồi thường hỗ trợ (3/12/2013); danh sách nhận tiền của 5 hộ dân.

Thực tế, sau khi 1 số hộ dân bàn giao mặt bằng, UBND xã Hà Lộc để Công ty cổ phần cơ giới 4 thực hiện múc đất san gạt mặt bằng, lấy đất từ đây đi thực hiện đắp nền dự án giao thông thôn gò Trám khu 8 xã Hà Lộc. Việc múc đất, san gạt này giữa UBND xã Hà Lộc và Công ty cơ giới 4 được UBND thị xã Phú Thọ xác định là không được lập biên bản hay thỏa thuận gì bằng văn bản.

Đáng chú tâm, theo báo cáo của UBND xã Hà Lộc, xã này mới tạm tính và ứng chi phí để chi trả cho 1 số hộ dân, nguồn chi phí này do doanh nghiệp Cơ giới 4 cho xã vay để doanh nghiệp lấy đất đắp nền xây dựng các con phố giao thông dự án các con phố Gò Trám (khu 8, xã Hà Lộc), sau này khi có tiền phân phối đấu giá sẽ trả lại…

UBND thị xã Phú Thọ kết luận: căn cứ 1 số hồ sơ, tin tức liên quan biểu hiện, UBND xã Hà Lộc đã thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho 1 số hộ dân có đất thuộc diện phải thu hồi và 1 số hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho UBND xã. UBND xã đã cho san gạt đối có phần qui mô đất nói trên xong thời điểm cuối năm 2013. Tuy nhiên, việc thu hồi, kiểm đếm, bồi thường đất, cây cối, vật thiết kế của 1 số hộ dân có liên quan chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có Quyết định thu hồi đất, chưa có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường theo quy định.

Đến thời điểm giai đoạn này, tình trạng 1 số thửa đất bị thu hồi đang do UBND xã quản lý, chưa thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Kết luận của thị xã Phú Thọ nêu rõ: “Việc thu hồi đất của UBND xã Hà Lộc đối có ông Trần Văn Châu và 1 số hộ dân ở đồi Ma Đốc có các sai phạm: Thực hiện không đúng trình tự, thủ tục theo quy định Luật Đất đai 2003 và Nghị định 84/2007/NĐ-CP; thực hiện không đúng thẩm quyền theo quy định ở Điều 24, 25, Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ; ghi nội dung biên bản kiểm đếm trích dẫn chọn lọc không đúng về việc quy hoạch xen ghép đất ở tự xây, thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất ở khu 13, khu 14 xã Hà Lộc; vay Công ty cơ giới 4 không lập pháp lý, không có hợp đồng, không hạch toán và ngân sách xã, không thông qua HĐND xã là chưa đúng qui định tài chính”.

UBND thị xã Phú Thọ đề nghị UBND xã Hà Lộc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân để xảy ra các sai phạm. Đồng thời, phối hợp có 1 số bộ phận liên quan thực hiện lại quy trình, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Canhoorchidpark.org – Theo Thanh tra

Tìm hiểu thêm tin tức về dự án Orchid Park Xem Thêm