Thu hồi hàng chục ha đất của “đại dự án” nhà máy ô tô tại Thanh Hóa

Sau nhiều năm được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất để triển khai thi công “đại dự án” nhà máy xế hộp ở Thanh Hóa nhưng Vinaxuki Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Luật đất đai. Mới đấy, UBND tỉnh này đã ban hành chọn lọc thu hồi lại 1 phần quy mô đất cho thuê.

Ông Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết về việc thu hồi 1 phần quy mô đất của Công ty TNHH 1 thành viên xế hộp Vinaxuki Thanh Hóa (Cty Vinaxuki) được UBND tỉnh cho thuê theo chọn lọc số 2904/QĐ-UB ngày 10/9/2012, ở xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc; giao cho UBND xã Đại Lộc quản lý theo quy định của pháp luật.

“Đại dự án” nhà máy xế hộp ở Thanh Hóa “đắp chiếu”

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ở Tờ trình số 628/TTr- STNMT ngày 31/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chọn lọc thu hồi 250.452 m2 đất của Cty Vinaxuki ở xã Đại Lộc (1 phần quy mô khu đất đã được UBND tỉnh cho Cty Vinaxuki thuê ở chọn lọc số 2904).

Lý do thu hồi là đất Nhà nước cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà Cty Vinaxuki không đưa phần quy mô đất này vào sử dụng. Việc này đã vi phạm quy định ở Điểm i, Khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013.

Ông Nguyễn Đức Quyền giao Sở TN&MT triển khai, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chọn lọc thu hồi đất của UBND tỉnh; xác nhận một vàih tân vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Cty Vinaxuki.

Đồng thời, chủ trì, tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho UBND xã Đai Lộc quản lý; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc và một vài đơn vị có liên quan chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định; tổng hợp các gặp khó, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chọn lọc thu hồi đất, báo cáo UBND tỉnh tham khảo, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp có UBND huyện Hậu Lộc và một vài đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh lập hồ sơ bổ sung Cụm công nghiệp Song Lộc vào quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến 2030; thành lập Cụm công nghiệp Song Lộc theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo UBND xã Đại Lộc tiếp nhận, quản lý nguyên trạng đối có phần quy mô đất đã thu hồi. Đồng thời, đề nghị UBND xã Đại Lộc giao chọn lọc thu hồi đất này cho Cty Vinaxuki; trường hợp doanh nghiệp không nhận chọn lọc thu hồi đất hoặc vắng mặt thì lập biên bản xác nhận; niêm yết công khai chọn lọc thu hồi đất ở trụ sở UBND xã Đại Lộc; tiếp nhận, quản lý nguyên trạng đối có phần quy mô đất đã thu hồi.

Cty Vinaxuki nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Sở TN&MT để đăng ký biến động đất đai phần quy mô đất bị thu hồi nêu trên; bàn giao lại quy mô đất bị thu hồi cho UBND xã Đại Lộc quản lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, năm 2010, dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp xế hộp, máy thi công Vinaxuki ở Cụm công nghiệp Song Lộc được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận có tổng mức đầu tư 1.360 tỷ đồng; quy mô sản xuất và lắp ráp 15.000 xe/năm một vài loại xe xế hộp tải có tải trọng từ 0,5 tấn đến 45 tấn và 400 xe/năm một vài loại xe xế hộp buýt từ 16 chỗ ngồi đến 100 chỗ ngồi; ngoài ra quy mô sản xuất 75.000 tấn/năm một vài loại phụ tùng xế hộp…

Dự án đi vào vận hành chờ mong sẽ góp phần phát triển ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo và lắp ráp xế hộp không chỉ của tỉnh Thanh Hóa mà còn là niềm hi vọng của ngành công nghiệp xế hộp Việt Nam. Đồng thời, dự án còn góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trong vùng dự án, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước cho địa phương.

Tuy nhiên, sau vài năm đi vào vận hành, dự án đã phải “đắp chiếu”, nhiều công trình, nhà xưởng bỏ hoang, xuống cấp…

Canhoorchidpark.org – Theo Dân trì

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm