Thủ tướng chỉ đạo rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ xuống còn 20 ngày

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 08, yêu cầu một vài địa phương trong năm 2018 rút ngắn thời gian giải quyết một vài thủ tục đăng ký đất đai, cấp phép xây dựng và một vài thủ tục liên quan.

Trong đây, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất (sổ đỏ) từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày.

Khi giải quyết một vài thủ tục hành chính về cấp sổ đỏ, Thủ tướng yêu cầu nên tham khảo sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đã đi vào hoạt động công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng. Đối có thủ tục thẩm định kiến trúc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, trong năm 2018 cơ quan cấp phép phải rút ngắn từ 82 ngày xuống còn 63 ngày.

Trong đây, thẩm định kiến trúc cơ sở giảm tối thiểu 5 ngày; thẩm định kiến trúc kỹ thuật hoặc kiến trúc bản vẽ xây dựng giảm tối thiểu 4 ngày; cấp giấy phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày.


Canhoorchidpark.org – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm