Thủ tướng chỉ thị rút ngắn thời gian cấp Sổ đỏ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện một vài phương pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và một vài thủ tục liên quan.

Theo đây, Thủ tướng chỉ thị trong năm 2018, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền có đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất từ 30 ngày còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày). Xem xét sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi đã đi vào hoạt động xây dựng xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết một vài thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.

Ngoài ra, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định kiến trúc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng từ 82 ngày xuống còn 63 ngày, trong đây thẩm định kiến trúc cơ sở giảm tối thiểu 5 ngày, thẩm định kiến trúc kỹ thuật hoặc kiến trúc bản vẽ xây dựng giảm tối thiểu 4 ngày và cấp giấy phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày; trong đây góp ý đối có dự án kiến trúc quy hoạch giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, góp ý có kiến trúc cơ sở từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

Canhoorchidpark.org – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm