Thủ tướng: Sẽ điều chỉnh lại thời gian thuê đất đặc khu

Chúng ta phải điều chỉnh lại thời gian thuê đất 1 một vàih hợp lý, thích hợp có nguyện vọng chính đáng mà nhân dân phản ánh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thảo luận có báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 7/6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thảo luận có báo chí bên hàng lang Quốc hội – Ảnh: Quang Phúc.

Theo nghị trình ngày 15/6 tới đấy, dự án luật về ba đặc khu sẽ được trình Quốc hội thông qua. Hiện ở, dư luận còn rất nhiều lo ngại, trong đây có thời hạn cho thuê đất lên đến 99 năm.

Chúng ta rất lắng nghe ý kiến của nhân dân, đại biểu Quốc hội , trí thức, lão thành và Việt kiều trỏng thi công Luật đặc khu lần này, Thủ tướng nói.

“Khi đưa ra dự án luật thì rất nhiều ý kiến của nhân dân, của trí thức, Việt kiều và của bà con chúng ta. Khí thế cực kỳ sôi nổi tinh thần như thế chúng ta cực kỳ hoan nghênh. Tinh thần của 1 dân tộc yêu nước bởi thế chúng ta không lo mất nước, biểu hiện qua việc này”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định sẽ tiếp thu, lắng nghe một vài điều cần thiết để điều chỉnh luật, chắc chắn đất nước phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng phát triển bền vững, chắc chắn dộc lập chủ quyền, tự do của đất nước, 1 một vàih lâu dài, chắc chắn ích lợi quốc gia dân tộc 1 một vàih cơ bản, xuyên suốt trong quá trình gìn giữ non sông đất nước Việt Nam.

Liên quan đến thời hạn cho thuê đất, Thủ tướng khẳng định lắng nghe ý kiến góp ý “chúng ta phải điều chỉnh lại thời gian thuê đất 1 một vàih hợp lý, thích hợp có nguyện vọng chính đáng mà nhân dân phản ánh có chúng ta”.

Chúng tôi tiếp thu ý kiến của dư luận, trình Quốc hội, lắng nghe ý kiến đại biểu Quốc hội theo hướng điều chỉnh xuống, chắc chắn nguyện vọng của bà con. Còn xuống bao nhiêu thì Quốc hội tham khảo, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng cũng giải đáp, đấy là đất thuê, hàng năm UBND trình HĐND giá thuê đất chứ không phải giao lâu dài nhượng tô nhượng địa.

Vẫn theo Thủ tướng thì phải tạo khung pháp lý cần thiết để không có quốc gia nào đầu tư độc quyền ở một vài đặc khu, mà cơ cấu nhà đầu tư thích hợp có từng quốc gia. An ninh quốc gia, an ninh kinh tế đi liền có nhau trong thi công đặc khu, Thủ tướng khẳng định.

Chúng ta phải tạo thể chế, môi trường đầu tư tốt để có thể tranh đua được, nhưng một vài chính sách bán hàng này tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nhưng vẫn chắc chắn ích lợi quốc gia dân tộc là tối thượng, Thủ tướng nói.

Nhân dân, một vài cụ lão thành, trí thức góp ý thì Thủ tướng và Quốc hội tiếp thu 1 một vàih thích hợp có tình hình, có biện pháp để chắc chắn quốc gia chúng ta trường tồn, độc lập tự chủ, phát triển bền vững, xứng đáng có truyền thống Việt Nam anh hùng, người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Canhoorchidpark.org – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm