Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh quản lý đất đai đặc khu

Thủ tướng vừa đề nghị 3 tỉnh có đặc khu cần nghiêm khắc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quản lý rừng và quản lý môi trường.

Như DĐDN đã tài liệu ở số báo trước “Đặc khu kinh tế Vân Phong nổi sóng” phản ánh hiện trạng lấn chiếm, chặt phá rừng tràn lan ở Khu kinh tế Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), trước tình hình vi phạm đất đai và thổi giá đất ở những đặc khu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị những địa phương vào cuộc ngăn chặn, xử lý.Thủ tướng chỉ đạo không để “cò đất”, xã hội đen chuyển nhượng đất lộng hành trên địa bàn những địa phương có đặc khu kinh tế. (Nhiều dịch vụ chuyển nhượng đất đai mọc lên như nấm sau mưa ở Phú Quốc, Kiên Giang. Ảnh: THANH MAI)

Thực tế thời gian qua, nhiều nhà đầu tư thiếu hiểu biết, đi gom đất ở những địa phương được quy hoạch thành đặc khu kinh tế và sử dụng những môi giới không chuyên đưa tài liệu, quy hoạch không chính xác, chào phân phối và đẩy giá cao. Điều này đã gây ảnh hưởng tiêu cực cho phân khúc nhà đất khu vực.

Nhấn mạnh 3 đặc khu này không chỉ của 3 tỉnh mà là của cả nước, Thủ tướng đề nghị 3 tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang cần nghiêm khắc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, quản lý môi trường. Phải bảo đảm trật tự xã hội, không để “cò đất”, xã hội đen chuyển nhượng đất lộng hành trên địa bàn.

“Tất cả việc gì mà bộ, ngành cần giải đáp cụ thể để 3 tỉnh triển khai công tác dự trù, chẳng hạn giải đáp của Bộ Nội vụ về bộ máy, về chuyên môn thì phải làm sớm, làm ngay”, Thủ tướng nói.

Bên cạnh đây, Thủ tướng lưu ý phải dồn nỗ lực vào công tác quy hoạch để có 1 quy hoạch dài hơi, thực sự có chất lượng. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, kể cả nhân lực quản lý và những ngành nghề được xem là ưu tiên phát triển. Quan tâm vấn đề chọn nhà đầu tư chiến lược vào những đặc khu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp thu, đã đi vào hoạt động dự thảo Luật để trình Quốc hội ở kỳ họp vào tháng 5 tới. Tinh thần là không cầu toàn, phải khẳng định quyết tâm cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ có tư duy thống nhất, mạnh dạn thi công 1 thể chế đột phá, tạo động lực phát triển cho 3 đơn vị, lan tỏa đến những vùng kinh tế và cả nước, góp phần phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng đề nghị tổ chức bộ máy và công tác cán bộ phải có sự dự trù kỹ càng để khi Luật có hiệu lực thì có thể hoạt động ngay. Quy định về tổ chức bộ máy theo hướng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, được phân cấp mạnh về thẩm quyền trong quản lý.

Canhoorchidpark.org – Theo DĐDN

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm