Thuê, mua nhà ở xã hội với lãi suất cho vay 4,8%

Quyết định 370/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ký về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội ở Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định ở Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đây, lãi suất cho thuê, mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm.


Lãi suất cho thuê, mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Trong chọn lọc 370/QĐ-TTg, từ ngày 3/4, lãi suất cho vay ưu đãi ở Ngân hàng Chính sách xã hội đối có những đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; thi công mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2018 là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Trước đây, trong nghị định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 1/2018, mức lãi suất cho vay ưu đãi của những tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định tiến hành trong năm 2018 đối có dư nợ của những khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thi công mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định ở Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay Thứ nhất. Trường hợp bạn có nhu cầu vay có thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận có ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Canhoorchidpark.org – Theo Tiền phong

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm