Thuế tài sản với đất: Có ưu đãi cho chung cư xã hội, tái định cư

Theo dự thảo Luật Thuế tài sản đang được Bộ Tài chính đưa ra yêu cầu thi công, cơ quan soạn thảo chuẩn bị quy định hệ số xác định tổng diện tích đất tính thuế đối có đất thi công nhà chung cư để ở thấp hơn đất thi công nhà chung cư để kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Hiện nay, các nhà chung cư thấp tầng đều là các nhà chung cư cũ, nhà ở xã hội, nhà ở tái an cư (chủ yếu phục vụ cho người có lương thấp và trung bình trong xã hội). Còn các chung cư cao tầng đều là các chung cư đẳng cấp, được hưởng lợi nhiều từ việc sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông, phúc lợi xã hội, đặc trưng là các căn hộ chung cư nhà phố thương mại ở tầng 1 hoặc thông tầng thường giá bán rất cao.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành thì tổng hệ số xác định tổng diện tích đất tính thuế đối có nhà chung cư bằng có tổng diện tích đất thi công.

Do đây, theo Bộ Tài chính, nếu quy định hệ số xác định tổng diện tích đất để tính thuế đối có nhà chung cư như quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tổng hệ số bằng 1) thì nhà chung cư thấp tầng, nhà ở tái an cư, nhà ở của người có lương thấp, trung bình sẽ phải nộp thuế cao hơn nhà ở cao tầng (ví dụ nhà chung cư 5 tầng thì hệ số phân bổ cho mỗi tầng là 1/5, trong khi nhà chung cư 70 tầng thì hệ số phân bổ cho mỗi tầng chỉ là 1/70), bởi thế là chưa chắc chắn công bằng và chưa thích hợp có thực tại.

Để chắc chắn công bằng, đúng bản chất của thuế tài sản, điều tiết cao đối có các người có tài sản giá trị lớn và người được hưởng lợi nhiều từ việc sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông, phúc lợi xã hội phải có nghĩa vụ cao hơn, dự thảo luật giao Chính phủ quy định hệ số xác định tổng diện tích đất tính thuế đối có đất thi công nhà chung cư có sự phân biệt giữa tổng diện tích để ở và tổng diện tích để kinh doanh (việc xác định tổng diện tích để ở, tổng diện tích để kinh doanh căn cứ vào kiến trúc của chủ đầu tư đã được cơ quan thi công thẩm định). Tổng hệ số xác định tổng diện tích đất tính thuế có phân biệt, không bằng 1 như quy định của chính sách bán hàng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành.

Dự kiến đối có đất thi công chung cư bao gồm cả trường hợp có tầng hầm, tổng diện tích để ở có hệ số xác định tổng diện tích đất tính thuế là 0,2; tổng diện tích kinh doanh có hệ số là 0,3; tổng diện tích sử dụng chung cho dân cư sinh sống trong khu nhà chung cư đây có hệ số 0%. Đối có đất chỉ có công trình thi công dưới mặt đất hệ số là 0,3%.


Canhoorchidpark.org – Theo Hải quan

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm