‘Thủng’ trần 300.000 tỉ đồng ODA trung hạn

Sau nhiều nỗ lực níu giữ, cuối cùng trần giải ngân vốn ODA 300.000 tỉ đồng của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 cũng đã chính thức bị phá thủng.Metro Bến Thành – Suối Tiến, 1 trong những dự án đội vốn lớn. ẢNH ĐỘC LẬP

Kiểm toán Nhà nước vừa ra mắt báo cáo kết quả kiểm toán ngân sách, trong đây chỉ ra việc trần giải ngân ODA trung hạn đã bị vượt gần 37.000 tỉ đồng so có dự toán.

Như vậy, có thể ngay trong kỳ này, Quốc hội sẽ phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn được thông qua từ năm 2016. Cùng có luật Đầu tư công, kế hoạch này đã làm phát sinh rất nhiều vướng mắc (bên cạnh những nhân tố tích cực) khiến Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã phải chủ trì 1 buổi giải trình về đầu tư công để giải quyết vào hồi tháng 9.2017.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước dẫn Báo cáo số 46/BC-BKHĐT ngày 25.1 của Bộ KH-ĐT cho biết nhu cầu vốn ngoài nước cần bổ sung thêm là 109.630 tỉ đồng, trong đây, khoản phát sinh nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn dao động 72.680 tỉ đồng.

Khoản này gồm 19 dự án đã ký hiệp định vay vốn nhưng chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn có tổng vốn vay nước ngoài gần 2 tỉ USD, ước giải ngân đến năm 2020 đạt dao động 19.400 tỉ đồng, trong đây vốn cấp phát từ ngân sách T.Ư dao động 17.600 tỉ đồng; 44 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư có tổng vốn vay nước ngoài dao động 3,78 tỉ USD, ước giải ngân đến năm 2020 từ ngân sách T.Ư dao động 12.100 tỉ đồng; 36 dự án mới của những bộ, ngành, địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề xuất dự án có tổng mức vốn nước ngoài gần 2,9 tỉ USD.

Ngoài ra, còn có những dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước nhưng chưa được quyết toán là 14.034 tỉ đồng, đã được Quốc hội thông qua ở Nghị quyết số 49/2017/QH14 cho phép bổ sung vào kế hoạch trung hạn.

Không thể không kể đến những dự án đang thực hiện phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư cần được bổ sung dự toán dao động 25.000 tỉ đồng, trong đây riêng dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên ở TP.HCM tăng dao động 20.000 tỉ đồng. Đây là dự án tai tiếng, tồn đọng suốt nhiều năm và phía cho vay vốn là Chính phủ Nhật Bản cũng đã lên tiếng than phiền về việc triển khai bị chậm trễ.

Một số dự án chuyển đổi cơ chế tài chính từ cho vay lại sang hình thức nhà nước đầu tư trực tiếp (4 dự án các con phố xa lộ của VEC và dự án xa lộ Hà Nội – Hải Phòng) trong trường hợp được Quốc hội chấp thuận cần được bổ sung 33.650 tỉ đồng.

Như vậy, những khoản giải ngân đã cao hơn dự toán trung hạn 36.950 tỉ đồng, dẫn đến vi phạm hạn mức vốn 300.000 tỉ đồng (bao gồm 10% dự phòng) đã được Quốc hội thông qua GĐ 2016 – 2020.

Chi tiết hơn, Kiểm toán Nhà nước cho biết, khả năng giải ngân của những dự án sử dụng vốn ngoài nước đã được giao kế hoạch trung hạn (không bao gồm khoản bổ sung để quyết toán cho những dự án sử dụng vốn ngoài nước từ năm 2016 trở về trước) có thể đạt 306.950 tỉ đồng, vượt 36.950 tỉ đồng so có hạn mức đã giao 270.000 tỉ đồng (đã trừ 10% dự phòng), vượt 6.950 tỉ đồng so có hạn mức vốn trung hạn Quốc hội đã thông qua 300.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đây, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn còn giao 22.010 tỉ đồng cho 4 dự án VEC chưa tuân thủ nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia GĐ 2016 – 2020 quy định “Không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước”, “Không sử dụng vốn ngân sách nhà nước để cơ cấu lại công ty nhà nước…” và Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18.11.2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, biện pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để chắc chắn nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, quy định: “Không chuyển vốn vay, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước”.

Điều này cũng vi phạm Văn bản số 88/UBTVQH14-TCNS của UBTVQH về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016 – 2020, đề nghị “việc phê duyệt và giao danh mục, phân bổ vốn cho từng dự án phải tuân thủ đúng những quy định của luật Đầu tư công, luật Ngân sách nhà nước, những nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH về qui định, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn GĐ 2016 – 2020”.

Các dự án của VEC được giao vốn gồm dự án đầu tư – thi công xa lộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi 10.500 tỉ đồng; dự án đầu tư xa lộ TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây 1.100 tỉ đồng; dự án đầu tư xa lộ Nội Bài – Lào Cai (GĐ 1) 710 tỉ đồng; dự án đầu tư thi công xa lộ Bến Lức – Long Thành 9.700 tỉ đồng.

Bộ Kế hoạch – Đầu tư giao vốn chưa đúng quy định

Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra 1 số tồn ở của Bộ KH-ĐT trong giao vốn đầu tư. Cụ thể, Bộ này đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 nguồn ngân sách nhà nước 3 lần (năm 2015 là 11 lần) sau ngày 20.12.2015 không đúng luật Đầu tư công; giao kế hoạch vốn cho 967 dự án bắt đầu làm mới, bằng 17,44% tổng số dự án được giao (5.545 dự án), trong khi còn 37 dự án đã đi vào hoạt động, bàn giao trước ngày 31.12.2015 và 6 dự án chuẩn bị đã đi vào hoạt động năm 2016 không được giao đủ vốn, chưa tuân thủ qui định phân bổ vốn ở chỉ thị của Thủ tướng.

Bộ cũng giao kế hoạch vốn năm 2016 cho 4 dự án các con phố xa lộ của VEC 3.866 tỉ đồng (xa lộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi 1.955 tỉ đồng; xa lộ TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây 510 tỉ đồng; xa lộ Nội Bài – Lào Cai (GĐ 1) 145 tỉ đồng; xa lộ Bến Lức – Long Thành 1.256 tỉ đồng) để chuyển đổi vốn vay ODA từ hình thức nhà nước cho vay lại sang hình thức nhà nước đầu tư trực tiếp khi chưa có nghị quyết chấp thuận của Quốc hội UBTVQH…


Canhoorchidpark.org – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm