Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Khiếu nại của chủ đầu tư dự án Cảng Cái Mép Hạ là không có cơ sở

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định việc chấm dứt dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ của Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu là đúng quy định của pháp luật và chủ trương của chính phủ; những kiến nghị của chủ đầu tư dự án là không có cơ sở để tham khảo và giải quyết.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấm dứt dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới đây đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc chấm dứt làm việc dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Theo UBND tỉnh, dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ do Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu làm chủ đầu tư, nằm ở xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, có tổng diện tích đất chuẩn bị sử dụng là 86,6ha. Quy mô dự án chuẩn bị đâyn nhận những tàu có trọng tải lên tới 160.000 DWT. Tổng mức đầu tư dự án dao động 10.235 tỷ đồng; trong đây vốn góp thực hiện là 2.170 tỷ đồng, vốn vay thương mại và vốn huy động là 8.065 tỷ đồng.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 20/9/2010. Dự kiến từ năm 2010 – 2013, dự án sẽ đã đi vào hoạt động GĐ I và đưa vào khai thác 600m bến. Từ năm 2013 – 2015, dự án sẽ tiếp tục đã đi vào hoạt động GĐ II để khai thác tất cả công trình.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh đã thông qua những thủ tục đầu tư cũng như đã đi vào hoạt động giải phóng mặt bằng, chứng nhận đất sạch (vào năm 2011) và xác định giá đất tính tiền sử dụng đất (vào năm 2014). Tuy nhiên Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu lại chưa đã đi vào hoạt động nghĩa vụ tài chính nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa triển khai bất cứ hạng mục nào của công trình. Như vậy, Công ty đã vi phạm quy đinh ở điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Bên cạnh đây, Công ty cũng chưa thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch 1/500 và lập lại báo cáo phân tách tác động môi trường (do thời gian phê duyệt từ năm 2008). Công ty cũng chưa góp đủ vốn theo quy định (2.170 tỷ đồng).

Theo giấy chứng nhận đầu tư đã cấp, Công ty đã lập Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Mép Hạ để đầu tư dự án. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định việc thành lập này có dấu hiệu góp vốn sai quy định.

Với những thiếu sót, vi phạm trên, ngày 14/9/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 2608/QĐ-UBND thanh tra toàn diện làm việc đối có Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu từ thời điểm cổ phần hóa đến ngày 31/7/2017.

Giải thích về chọn lọc thu hồi dự án, UBND tỉnh cho biết căn cứ công đoạn thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đầu tư và tình hình triển khai thực ở, tỉnh đã rà soát và xác định dự án chậm công đoạn.

Để chắc chắn tính pháp lý của việc xử lý chậm công đoạn dự án, tháng 6/2016, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên Môi trường áp dụng thanh tra dự án để làm rõ lý do và xử lý sai phạm theo quy định.

Tháng 12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận thanh tra số 5115/KL-STNMT. Theo đây, Sở kết luận Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối có Nhà nước ở dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, vi phạm điểm g và điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Với kết quả trên, ngày 4/8/2017, Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Thông báo số 833-TB/TU thống nhất chủ trương thu hồi dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ. Đến ngày 22/9/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Văn bản 9066/UBND-VP chấm dứt làm việc của dự án và ngày 13/10/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chấm dứt làm việc của dự án ở Quyết định số 49/QĐ-SKTĐT. Hiện nay, những ngành đang thực hiện xử lý những thủ tục chấm dứt làm việc dự án theo quy định.

Từ những căn cứ pháp lý và quá trình xử lý dự án chậm triển khai nêu trên, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng việc chọn lọc chấm dứt dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ là đúng quy định của pháp luật và chủ trương của Chính phủ. Do vậy, những kiến nghị của Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu là không có cơ sở để tham khảo, giải quyết.

Hồi tháng 12/2017, Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu đã có đơn kiến nghị Chính phủ về việc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấm dứt dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Theo đây, Công ty cho rằng dự án chậm triển khai không phải do lỗi của mình bởi năm 2014, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới có chọn lọc về giá thuê đất cho dự án nên Công ty chẳng thể bắt đầu làm, chẳng thể có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh, trong thời gian chờ thủ tục này.

Bên cạnh đây, công đoạn làm cầu các con phố của tỉnh chậm trễ đã khiến dự án rơi vào bế tắc. Dự án đầu tư thi công công trình các con phố liên cảng Cái Mép – Thị Vải là công trình đầu tư bằng vốn ngân sách. Giai đoạn 1 song song có GĐ 1 của dự án Cảng Cái Mép Hạ. Tuy nhiên, đến năm 2017, các con phố liên cảng mới được kết nối vào chân công trình dự án.

Được biết, phía Công ty cũng đã có ý kiến phản đối, không thống nhất đối có quá trình thực hiện thanh tra cũng như việc ban hành kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường. Công ty cũng đã gửi hơn 100 văn bản đến những sở ngành và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để cộng nhau tìm biện pháp, hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Tuy nhiên, UBND tỉnh vẫn ban hành những văn bản chỉ đạo thanh tra và thu hồi.

Canhoorchidpark.org – TheoVNF

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm